[rstr_selector]

Romski koordinator ne mora biti Rom

U uslovima konkursa koji je Gradska uprava u Čačku raspisala za imenovanje novog romskog koordinatora, nije predviđeno da kandidati moraju znati romski jezik.