[rstr_selector]

АГРОСАВЕТНИК, 17. март 2019.

Произвођачи који желе озбиљно да се баве пољопривредном производњом, пре свега воћарством, ту одлуку не би требало да донесу преко ноћи, већ добро да сагледају погодности гајења на подручју у ком живе или желе да оснују засада за врсте воћака које су одабрали. Поред тога, важно је да се консултују са стручњацима из те области […]