[rstr_selector]

АГРОСАВЕТНИК, 1. септембар 2019.

Квалитет хране за животиње је један од главних услова за постизање задовољавајућих производних резултата и очувања здравља животиња, па је изузетно битна контрола готове хране, као и сировина које улазе у састав тих смеша, каже Немања Тодоровић, ветеринар из београдске компаније Patent Co. Када се говори о контроли и квалитету сточне хране, првенствено се мисли […]