[rstr_selector]

Od radoznalosti do bolesti zavisnosti

Alkoholizam i narkomanija ne predstavljaju samo odraz devijantnog ponašanja, već su to teške bolesti zavisnosti koje, primarno kod adolescenata, utiču na poremećaj kako fizičkog tako i psihičkog zdravlja. Motivi za uzimanje narkotika i alkohola u adolescentskom periodu su različiti, a ipak se svi svode na neki oblik nadoknađivanja manjka samopouzdanja kod mlade osobe i pokušaj […]