AGROSAVETNIK, 14. januar 2018.

AGROSAVETNIK, 14. januar 2018.

Zahtevi za sticanje prava na podsticaje za kupovinu traktora i druge mehanizacije podnose se do 26. februara

0

Krajem prošle godine, akreditacijom Uprave za agrarna plaćanja krenuli su prvi konkursi za sredstva iz pretpristupnih fondova EU za razvoj sela, koja su namenjena kupovini traktora i druge mehanizacije. Zahteve za sticanje prava na ove podsticaje poljoprivrednici mogu da podnose do 26. februara.

Obuhvaćeni su sektori mleka, mesa, voća i povrća i ostali usevi, a za sredstva mogu da se prijave vlasnici porodičnih gazdinstava, preduzetnici, zadruge, mala i srednja agro-preduzeća, ali ne i oni koji imaju manje od dva hektara zemlje ili nedovoljan broj grla stoke. Prihvatljive investicije i troškovi odnose se na kupovinu nove mehanizacije, opreme i traktora i opšte troškove u koje spadaju troškovi za pripremu projekata i tehničke dokumentacije.

Opšti uslovi za odobravanje sredstava

Da bi konkurisali za IPARD fondove fizička i pravna lica moraju ispunjavati određene opšte uslove, pa tako, na primer, na novac ne mogu da računaju oni koji nisu prijavljeni u APR ili su u stečaju ili likvidaciji, ili im je pak račun u blokadi duže od trideset dana.

– Za IPARD fondove Evropske unije mogu konkurisati svi poljoprivredni proizvođači, odnosno fizička lica kao nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnici, privredna društva i zemljoradničke zadruge. Svi osim fizičkih lica moraju ispunjavati taj uslov da budu upisani u Registar privrednih subjekata i da imaju aktivan status, da nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije, kao i da računi kod poslovnih banaka nisu blokirani duže od 30 dana u periodu od 12 meseci pre podnošenja zahteva. Privredna društva i zemljoradničke zadruge ne treba da imaju u strukturi vlasništva više od 25 odsto javnog kapitala, privredna društva moraju biti razvrstana na mikro, malo i srednje preduzeće, a uslov je da nisu članovi holdinga ili koncerna, kaže Biljana Janjić, agroekonomista iz Čačanske Poljoprivredne savetodavne i stručne službe.

– Opšti uslovi za ostvarivanje prava na odobravanje projekata jesu da lica ne mogu imati dospelih neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda, a to će dokazati potvrdama koje će uzeti u Poreskoj upravi. Takođe, lica moraju imati prebivalište na teritoriji Republike Srbije u skladu sa zakonom, a investicija se takođe mora nalaziti na teritoriji Srbije. Pored toga, ne smeju imati neizmirena dugovanja prema Ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, objekat i katastarska parcela koji su predmet investicija moraju biti u njihovom vlasništvu ili moraju imati imaju ugovor o zakupu, overen kod notara, na 10 godina od dana podnošenja zahteva. Za sve investicije preko 10.000 evra moraju imati tri ponude dobavljača, a biraju ponudu koja je za njih najprihvatljivija. Neophodno je da poseduju iskustvo i znanje iz oblasti poljoprivrede, što znači da moraju imati završen fakultet, srednju poljoprivrednu školu ili veterinarsku školu. Ukoliko su završili neku drugu školu, moraju imati minimum 50 časova obuke. Sva roba koja se kupuje u vrednosti do 100.000 evra može se kupiti iz bilo koje zemlje, traktori moraju biti određenog tipa, sa određenom količinom izduvnih gasova. Za investicije preko 100.000 evra nabavka se mora vršiti samo u onim zemljama koje je propisala Evropska unija, kaže Biljana Janjić.

Različiti uslovi u sektorima voća, povrća i ostalih useva

Za ostvarivanje prava na ove podsticaje u sektorima mleka, mesa, voća i povrća i ostalih useva, propisani su posebni uslovi koje podnosioci moraju ispunjavati rekla je Biljana Janjić i dodala da će u ceo proces, od odobravanja sredstava do realizacije predmetne investicije, biti uključena kontrola, kako u administrativnom delu, tako i na samom terenu.

– U sektoru mleka sva poljoprivredna gazdinstva moraju imati prijavljen odgovarajući stočni fond, objekat određenog kapaciteta, do 300 mlečnih krava. U sektoru voća ostvaruju pravo na podsticaje ako imaju od 2 do 20 hektara jagodičastog voća, odnosno 5 do 100 hektara drugog voća. Da bi ostvarili podsticaje u sektoru povrća moraju imati od 0.5 do 5 hektara povrća u zatvorenom prostoru ili od 3 do 50 hektara na otvorenom prostoru. Što se tiče ostalih useva, moraju imati od 2 do 50 hektara, a za nabavku traktora moraju posedovati preko 50 do 100 hektara pod žitaricama ili uljanim kulturama. U ceo proces, od odobravanja sredstava do realizacije predmetne investicije, biće uključena kontrola i to ne samo u administrativnom delu, već i na terenu.

Različita visina podsticaja za različite kategorije

Visina podsticaja zavisi od toga da li je podnosilac zahteva mladi poljoprivrednik i da li se poljoprivredno gazdinstvo nalazi u planinskom području, dok se za investicije u oblasti upravljanja otpadom i otpadnim vodama podsticaji utvrđuju u dodatnom iznosu od 10 odsto. S obzirom na to da se, uz Zahtev za odobravanje projekta IPARD podsticaja podnose i biznis planovi, Biljana Janjić objašnjava na koji način će se refundirati opšti troškovi konsultantskih kuća koji se moraju unapred platiti.

-Visina podsticaja IPARD fondova je 60 odsto od ukupnih prihvatljivih troškova. Za mlade poljoprivredne proizvođače visina podsticaja je 65 odsto od ukupnih prihvatljivih troškova, 70 odsto ukoliko je mesto investicije u planinskim područjima, a za investicije u oblasti upravljanja otpadom i otpadnim vodama iznosi 80 odsto. Svi potencijalni korisnici IPARD fondova za neke opšte troškove mogu imati povraćaj sredstava. Vrednost tih prihvatljivih opštih troškova ne može preći iznos od 12 odsto od vrednosti prihvatljivih troškova predmetne investicije. Takođe, postoje i podsticaji za izradu biznis planova. Za sektore voća, povrća i sektor ostalih useva iznos podsticaja je od 5.000 evra do 700.000 evra, dok za sektor mleka i mesa iznosi od 5.000 evra do milion evra.

Neophodna dokumentacija

– Uz zahtev se mora dostaviti poslovni plan. Za investicije do 50.000 evra dostavlja se pojednostavljeni biznis plan, a za investicije preko tog iznosa složeni biznis plan. Neophodno je dostaviti popis pokretne i nepokretne imovine na dan 31. decembar prethodne kalendarske godine. Mora se dostaviti i dokaz o posedovanju stručnog znanja u oblasti poljoprivrede, kao i uverenja o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdate od strane nadležne Poreske uprave i lokalne samouprave. Za privredna društva i zemljoradničke zadruge neophodan je izvod iz Registra privrednih subjekata, a što se tiče firmi koje vode prosto knjigovodstvo neophodan je bilans uspeha za prethodnu godinu, kao i poreski bilans, kaže Janjić.

Na konkurs se prijavljuje do 26. februara, a ukoliko potencijalni korisnici IPARD sredstava dobiju rešenje da su prošli na konkursu, nakon toga pristupaju kupovini mehanizacije, odnosno traktora i realizovanju investicije. Sve to pravdaju računima, garantnim listovima, a za traktore je neophodna overena kopija saobraćajne dozvole.

Očekuje se raspisivanje novih javnih poziva

U martu se očekuju novi javni pozivi rekla je naša sagovornica, a poljoprivrednici će moći da se prijave za novac potreban za kupovinu opreme za preradne kapacitete, kao i za marketing poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva.

– Planiran je novi javni poziv koji će trajati od 1. marta do 30. aprila, a odnosi se na investicije u fizičku imovinu u vezi sa preradom i marketingom poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva gde će poljoprivrednici moći da se prijave za kupovinu nove opreme. U junu se očekuje javni poziv za izgradnju objekata i kupovinu opreme i mehanizacije, uključujući i trakotore. Za to su opredeljena sredstva u iznosu od skoro 3 milijarde dinara. Takođe, biće raspisan i javni poziv za investiciju u fizičku imovinu u vezi sa preradom i marketingom za izgradnju objekata i kupovinu nove opreme.

PODELI

POSTAVI ODGOVOR