[rstr_selector]

АГРОСАВЕТНИК, 19. јануар 2020.

Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за набавку новог трактора, које субвенционише држава, расписан је почетком јануара. Пољопривредници могу подносити захтеве до 29. маја. Субвенције могу остварити лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и чија су газдинства у активном статусу, објашњава Зорица Здравковић, саветодавац за агроекономију из краљевачке Пољопривредне саветодавне и стручне службе.

– Подстицаји за набавку новог трактора се финансирају из националног буџета. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је 3. јануара расписало овај јавни позив, а сви заинтересовани већ од  6. јануара могу поднети захтев све до краја маја, што значи да је рок скоро пет месеци што до сада није била пракса. Подстицаји се могу остварити за набавку новог трактора снаге мотора до 60 кw или око 81,5 коњских снага са стандардним деловима, уређајима и опремом укључујући и припадајућу тракторску кабину. Подстицаји се остварују само за оне тракторе који се први пут употребљавају за извођење пољопривредних радова у примарној и биљној и сточарској производњи, а то значи да су прихватљиви трактори који су произведени у Републици Србији, или чији модел је добављач увезао у растављеном стању и склопио на својим производним линијама у Србији од 2017. до 2019. године. Подстицаје могу остварити физичка лица и то носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, предузетници, привредна друштва и земљорадничке задруге које имају најмање пет чланова, под условом да су уписани у регистар пољопривредних газдинстава и да су та газдинства у активном статусу.

Поред ових општих услова неопходно је да подносилац захтева у Регистру пољопривредних газдинстава има уписане површине земљишта под производњом одговарајућих врста биљних култура, или одговарајући сточни фонд. Подстицаји се утврђују у износу од 50 одсто од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, а највећи укупни износ подстицаја који корисник може да оствари је 800.000 динара.

– Није наодмет подсетити о којим површинама се ради. У биљној производњи то подразумева до 50 ари поврћа, воћа или цвећа у заштићеном простору, до 2 хектара јагодастог воћа, односно до 5 хектара осталог воћа, до 2 хектара грожђа, до 3 хектара поврћа на отвореном пољу, од 10 ари до 50 хектара цвећа на отвореном, до 50 хектара ароматичног и лековитог биља и до 2 хектара житарица индустријског и крмног биља. Што се сточарске производње тиче, неопходно је да подносиоци захтева у Регистру имају пријављен одговарајући сточни фонд, значи податке о врсти животиња и броју газдинства, тзв. ХИД број, и у зависности од врсте производње да имају одређени број животиња које држе или узгајају. То би било негде до 19 млечних крава, које су и најраспрострањеније на нашем простору. Што се тиче осталих категорија животиња, неопходно је да подносиоци захтева имају објекат одређеног капацитета и то уписан у регистар одобрених објеката. Ови подстицаји се утврђују у износу од 50 одсто од вредности инвестиције, умањено за износ средстава на име пореза на додату вредност, односно за износ ПДВ-а, а за подручја са отежаним условима рада у пољопривреди максимално се може остварити 65 одсто од вредности инвестиција. Највећи укупни износ подстицаја који корисник може да оствари по овом јавном позиву је 800.000 динара.

Држава већ неколико година није субвенционисала набавку трактора, осим 2016. године када су подстицаји били намењени само воћарима. Ове године захтеве могу поднети сви пољопривредни произвођачи без обзира којом производњом се баве на својим газдинствима, каже наша саговорница истичући да ће се ове године значајна средства издвајати и за младе пољопривреднике.

– Прошле године су се подстицаји за набавку нових трактора могли остварити једино кроз ИПАРД програм. Пре четири године је држава давала подстицаје за набавку трактора, али они су били намењени искључиво за воћарску производњу. Ове године захтев могу поднети сви произвођачи, без обзира који тип производње је заступљен на њиховим газдинствима. Што се трактора тиче, сукцесивно од 2016. године, није било државних субвенција, али пружана је могућност свима, и онима који су  релативно мали произвођачи, да могу да обнове не само тракторе већ и осталу механизацију. Ове године се планира расписивање јавних позива за набавку комплетне механизације и опреме и у биљној и у сточарској производњи. Такође и за изградњу објеката се уводе  неке нове мере, а по први пут је прошле године држава подстицала развој сеоског туризма. Ове године се та мера може очекивати и кроз ИПАРД програм. Значајна средства ће се издвајати за младе пољопривреднике, подстицаће се њихов развој како из националног буџета тако и кроз буџет Европске уније.

Зорица Здравковић је подсетила да је тренутно актуелан трећи јавни позив за подношење захтева за одобравање пројеката за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа. Јавни позив је отворен до 24. фебруара.

– То су инвестиције које су везане за прераду, а тичу се изградње или набавке нове опреме и механизације. Обухваћени су сектори млека, меса, воћа, поврћа, јаја и грожђа. Право на ове подстицаје имају само предузетници, правна лица и земљорадничке задруге, дакле физичка лица не могу остварити подстицаје по овом јавном позиву. Висина подстицаја износи од 50 до 60 одсто прихватљивих трошкова за инвестиције које су прихватљиве по овом јавном позиву. Минимални износ који се може остварити, а тиче се прераде у оквиру свих сектора, је 10.000 евра, док је максимални износ у сектору млека 2 милиона евра, а у свим осталим секторима максималан износ је милион евра.

Воћке мирују али не и воћари

У току зимског мировања воћака произвођачи би требало да спроведу одређене агротехничке мере како би обезбедили добар и квалитетан род. У овом периоду мировања вегетације у воћњацима се ради ђубрење, кречење засада, уколико то није раније одрађено, као и зимска резидба. Снежана Драгићевић Филиповић, саветодавац из чачанске Пољопривредне саветодавне и стручне службе, каже да је једна од основних мера резидба, јер се њом регулише родност, образује круна и врши подмлађивање воћака.

– Иако је вегетација у стању мировања, наши произвођачи имају доста агротехничких мера које треба спровести да би обезбедили добар и квалитетан род. Једна од основних мера која у овом периоду треба да се ради, наравно када температурни услови то дозволе, је резидба родних воћних засада и она се најчешће обавља у току зимског периода, и то у периоду од опадања лишћа и све до почетка кретања вегетација. У зависности од тога која је воћна врста у питању, најчешће се још од почетка нове године обавља резидба јабучастих воћних врста, док се коштичави воћни засади остављају за касније, рецимо за крај фебруара већ пред почетак кретања вегетације, зато што су они подложнији измрзавању. Зимском резидбом воћа углавном регулишемо родност, образујемо круну и вршимо подмлађивање воћака тако да је то неопходна агротехничка мера која је првенствено добра за одржавање доброг здравственог стања воћака. Првенствено се проређује сувишно родно дрво да би се оптерећење воћака ускладило са вегетативним порастом.

Воћари који нису одрадили кречење засада током јесени, то могу урадити у овом периоду. Снежана Драгићевић Филиповић каже да та мера служи за ублажавање последица температурних разлика које су у овом периоду изражене, а највише ефеката има код коштичавих воћних врста.

– У овом периоду су доста ниске температуре ноћу, а током дана буду нешто више, зато се воћарима, који нису током јесени одрадили кречење засада, саветује да то ураде сада. То је добра мера и може да помогне да се ублаже последице температурних колебања. Кречење се најчешће обавља током јесени, али се може применити и током зиме и то у два до три наврата. Ради се кречном чорбом за коју је потребно 5 килограма негашеног креча, пола килограма кухињске соли и 250 гр сумпора. Потом додати воду и оставити смесу да стоји два дана. Воду треба постепено додавати да смеса не буде превише ретка, али ни превише густа и потом четком наносити на стабла. Бела боја одбија сунчеве зраке и отежава нагло загревање стабла. На тај начин се успорава кретање сокова а кретање вегетације се може одложити за неколико дана. Ова мера највише ефекта има код коштичавих воћних врста, пре свега кајсије, брескве, шљиве и вишње, зато што код њих температурна колебања могу изазвати кретање вегетације.

Трећа мера која се спроводи у воћњацима у овом периоду је ђубрење органским и минералним ђубривима. Препорука је да се пре ове мере изврши агрохемијска анализа земљишта.

– Од органских ђубрива најчешће се користи стајњак при чему треба водити рачуна да буде згорели или полузгорели стајњак. Највише се користи говеђи, али може се користити и коњски, овчији, свињски или живински у зависности од могућности које произвођачи имају. Препоручљиво је да се ради током јесени и зиме, мада може и у рано пролеће и обавезно је да се примењена количина стајњака  заоре. То се може радити сваке друге, треће године и тада се примењују количине од 15 до 20 тона по хектару, а уколико се ђубрење стајњаком примењује сваке три до четири године тада се те количине повећавају на 30 до 40 тона по хектару. Осим тога, потребно је у овом периоду применити и минерална ђубрива у зависности од тога шта агрохемијиска анализа покаже. Значи добро је урадити агрохемијску анализу земљишта пре него што се приступи ђубрењу засада. У овом периоду се примењују минерална ђубрива у количини од 400 до 800 килограма по хектару у зависности од резултата анализе, старости воћака и од тога колико је земљиште обезбеђено основним хранивима, а то се све може видети по резлтатима агрохемијиске анализе. У овом периоду треба користити минерална ђубрива која у себи садрже веће количине калијума и фосфора, а мањи проценат азота, док се прихрањивање азотом обавља у току кретања вегетације у зависности од тога каквог је родног потенцијала воћни засад и у каквом је стању.

Поделите вести

Остави коментар

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *