AGROSAVETNIK, 24.12.2017.

AGROSAVETNIK, 24.12.2017.

- Do sada se mleko kontrolisalo u okviru internih laboratorija mlekara i eksternih laboratorija koje su radile za mlekare. U narednom periodu, kao što je slučaj u većini zemalja u okruženju, apsolutnu kontrolu nad kvalitetom sirovog mleka imaće državne laboratorije, kaže Nenad Dolovac, savetnik ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine

0

Na početak rada nacionalne laboratorije za kontrolu mleka u Srbiji se godinama čekalo. Međutim, prema najavama iz Ministarstva poljoprivrede, proizvođači mleka konačno mogu da odahnu jer će laboratorija u januaru početi da radi u Batajnici.

Mnogi farmeri su imali nedoumice u pogledu verodostojnosti rezultata koje su dobijali od otkupljivča u čijim se laboratorijama obavljaju analize sirovog mleka, a otvaranjem ove laboratorije stekli su se uslovi da se otkupna cena mleka obračunava na osnovu rezultata nezavisne analize, kaže naš sagovornik Nenad Dolovac, savetnik ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine.

– Očekujemo da u narednih dvadesetak dana laboratorija počne sa radom. Radi se o ispitivanjima parametara kvaliteta mleka, tačnije o hemijskim i mikrobiološkim parametrima. U ovom trenutku je uspešno okončan konkurs za zapošljavanje stručnog kadra u samoj laboratoriji koji već ima iskustvo u radu na ispitivanju kvaliteta mleka. Oprema je spremna i svi preduslovi za rad su ispunjeni. Čim laboratorija počne sa radom, radićemo na njenoj akreditaciji, a nakon dobijanja akreditacije može zvanično ceo sistem kontrole kvaliteta mleka u Srbiji da bude pušten u rad, kaže Dolovac.

Državne laboratorije nadležne za kontrolu mleka

– Do sada se mleko kontrolisalo u okviru internih laboratorija mlekara i u okviru eksternih laboratorija koje su radile za mlekare. U narednom periodu, kao što je slučaj u većini zemalja u okruženju, apsolutnu kontrolu nad kvalitetom sirovog mleka imaće državne laboratorije. Dakle, farmeri će imati jednu nezavisnu kontrolu, odnosno sistem kontrole mleka će sada biti nezavisan. Na taj način će se ukloniti neke sumnje koje možda postoje, kao na primer da li je mleko bilo takvog kvaliteta kao što su analize pokazale, ili nije, objašnjava Dolovac.

Premije će se isplaćivati na osnovu kvaliteta mleka

Plan je da se od 2019. godine premije isplaćuju na osnovu kvaliteta mleka, što do sada nije bio slučaj.

– Kvalitet mleka se ispituje na osnovu Zakona o stočarstvu, ali jedan deo parametara koji se ispituju u okviru programa ispitivanja kvaliteta mleka, tiše se i bezbednosti. Tako da je kvalitet u ovom slučaju usko povezan sa sistemom bezbednosti hrane. Ono što treba reći je da je planirano da se premije, koje se sada linearno isplaćuju bez obzira na kvalitet mleka, od početka 2019. godine isplaćuju na osnovu kvaliteta. Ideja Ministarstva nije da uvede neke represivne mere koje će naneti štetu farmerima, već je zamisao da se postave takvi kriterijumi koje će farmeri moći da ispoštuju, a sve u cilju podizanja kvaliteta mleka u Srbiji, kaže naš sagovornik.

Ne postoji rizik od povećanog sadržaja aflatoksina u mleku

Uprkos lošim vremenskim uslovima tokom godine trenutno ne postoji rizik od povećanog sadržaja aflatoksina u mleku, kaže naš sagovornik:

– Što se tiče aflatoksina dozvoljena granica je 0,25 i ona je duplo niža od preporučene granice Svetske zdravstvene organizacije. Takve odredbe primenjuju se u zemljama u okviru Ruske Federacije, u Sjedinjenim Američkim Državama, kao i u većini zemalja Južne Amerike. Analize na prisustvo aflatoksina u mleku i stočnoj hrani se redovno rade i na osnovu najnovijih rezultata zaključujemo da nemamo rizik od povećanog sadržaja aflatoksina. Inspekcijske službe su tokom jesenjih meseci održale više predavanja o tome kako smanjiti nivo aflatoksina i kako ga izbeći, što je pomoglo našim proizvođačima. Mi vršimo neprestanu edukaciju, tako da trenutno imamo zadovoljavajuću situaciju što se aflatoksina tiče.

Treba unaprediti sistem bezbednosti hrane

– Mi generalno kao država treba da težimo ka tome da unapređujemo sistem bezbednosti hrane, a sa druge strane da unapređujemo i obezbeđujemo kvalitetnije mleko. Farmeri će i u narednom periodu dobijati informacije o tome kako da poboljšaju hemijske kriterijume u mleku. Oni jako dobro znaju da, kada pričamo o hemijskim parametrima mislimo na sadržaj somatskih ćelija, a kada pričamo o mikrobiološkim ispitivanjima, pre svega mislimo na sadržaj ukupnog broja mikroorganizama. Kada je u pitanju ukupan broj mikroorganizama isključivo se radi o higijeni muže koja je najvažniji faktor. Što se toga tiče, očekujemo da ćemo odmah nakon otvaranja laboratorije imati poboljšanja, zaključuje Nenad Dolovac.

POSTAVI ODGOVOR