AGROSAVETNIK, 31. maj 2020.

AGROSAVETNIK, 31. maj 2020.

Javni poziv za dodelu podsticajnih sredstava u poljoprivredi na teritoriji grada Čačka za 2020. godinu biće raspisan u utorak 2. juna

0
Foto: Dženarika Info

Prošle nedelje usvojen je Program podrške za sprovođene poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje grada Čačka za 2020. godinu i doneta je Odluka o uslovima i načinima korišćenja podsticajnih sredstava u poljoprivredi u ovoj godini. Ove godine je u gradskom budžetu za podsticajna sredstva u poljoprivredi izdvojeno tri miliona dinara više u odnosu na prošlu godinu, a javni poziv, odnosno konkurs po ovom programu, biće raspisan u utorak 2. juna, Vladimir Gojgić, načelnik Gradske uprave za lokalni ekonomski razvoj.

– Program podrške za sprovođene poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja je donet na osnovu Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju kojim je predviđeno da nadležni organ jedinice lokalne samouprave ima obavezu da donese takav program uz prethodnu saglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije. Gradska uprava za lokalni ekonomski razvoj je pripremila navedeni program i prosledila ga resornom ministarstvu i saglasnost smo dobili 6. marta. Bilo je planirano da se i Program i Odluka ranije nađu na sednici Skupštine grada Čačka, ali zbog već poznate situacije nije bilo mogućnosti da se sednica ranije održi. Program mera je urađen prema utvrđenom obrascu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede koji je pripremljen kako bi se lakše pratili izvori finansiranja investicija iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja i kako bi se lakše moglo kontrolisati eventualno dvostruko finansiranje istih investicija iz javnih sredstava. Inače, ove godine je gradskim budžetom za podsticajna sredstva u poljoprivredi opredeljeno 45 miliona dinara, dok je prošle godine za ovu namenu bilo izdvojeno 42 miliona dinara.

Što se tiče mera koje program sadrži, predviđene su četiri nove za koje će poljoprivrednici sa teritorije Čačka ove godine moći da konkurišu.

– Od novih mera koje se nisu finansirale prošle godine pomenuo bih prvo meru upravljanja rizicima, odnosno osiguranje useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja. Ovu meru finansira i Ministarstvo poljoprivrede, s tim što je dozvoljeno da pored sufinansiranja od strane ministarstva i grad može da finansira do 10 odsto vrednosti premije osiguranja, odnosno do 40 hiljada dinara. Druga mera koja je nova u ovoj godini je nabavka stočne vage, rampe za utovar i istovar i torova za usmeravanje i obuzdavanje životinja. Još jedna nova mera koja se nalazi u programu je mera za solarno navodnjavanje. U konkursu će biti precizirani svi uslovi, a ovde će se finansirati solarno navodnjavanje kroz nabavku solarnih panela, odnosno kompletnog sistema za takav vid navodnjavanja. Sledeća nova mera je podsticaj za članove kooperativa koja podrazumeva nabavku opreme. Tu je maksimalan iznos subvencije, odnosno podsticaja do 20.000 hiljada dinara. Ova mera je predviđena za poljoprivredna domaćinstva koja su članovi kooperative, a slabije su ekonomske moći. Važno je napomenuti da je i ove godine, kao i prošle, u programu ostala mera za kupovinu traktora, tako da će i ove godine moći da se subvencioniše kupovina traktora, kako iz republičkog, tako i iz gradskog budžeta, rekao je Gojgić.

Programom su predviđene mere podrške za sve sektore poljoprivredne proizvodnje koje će grad sufinansirati u visini 50 odsto vrednosti investicije, osim za investicije vezane za organsku proizvodnju i za kupovinu obradivog poljoprivrednog zemljšta za mlade poljoprivrednike, gde je intenzitet pomoći do 70 odnosno 80 odsto vrednosti investicije.

– Podsticaj koji će davati grad Čačak je 50 odsto vrednosti investicije bez PDV-a, osim za investicije za organsku proizvodnju, gde je intenzitet pomoći do 70 odsto vrednosti investicije, kao i za investiciju kupovina obradivog poljoprivrednog zemljišta za mlade poljoprivrednike, gde je intenzitet pomoći do 80 odsto vrednosti investicije, ali maksimalni iznos podsticajnih mera je 500.000 dinara. Svi su sektori zastupljeni: mleko, meso, sektor proizvodnje konzumnih jaja, voće, povrće, grožđe i cveće, ostali usevi, pčelarstvo, upravljanje rizicima, organska proizvodnja, prerada i posebne mere koje je obradio grad Čačak, a to su kupovina obradivog poljoprivrednog zemljišta, zatim kupovina obradivog poljoprivrednog zemljišta za mlade poljoprivrednike, kupovina hrane i veterinarske usluge za ostavljenu žensku telad i podsticaj za članove kooperativa kao i upravljanje rizicima, osiguranje useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja.

Minimalna visina investicije za koju se traži finansijska podrška mora biti 20.000 dinara, osim u slučaju podsticaja za kupovinu opreme koji ostvaruju članovi kooperative gde jedino može biti niža ova minimalna investicija.

Što se tiče same Odluke koja reguliše uslove i način korišćenja podsticajnih sredstava u poljoprivredi u ovoj godini, njom se uređuju uslovi i način korišćenja podsticajnih sredstava u poljoprivredi. Konkurs sa detaljnim uslovima biće objavljen 2. juna na zvaničnom sajtu grada Čačka i u listu Čačanske novine. Konkurs će trajati do utroška sredstava.

Za podsticajna sredstva se može konkurisati samo jednom u toku godine, a maksimalan iznos koji se može ostvariti po jednoj investiciji je 500.000 dinara, dok se investicije mogu kombinovati do maksimalnog iznosa samo u okviru jednog sektora, a investicije Kupovina obradivog poljoprivrednog zemljišta, Kupovina hrane i veterinarskih usluga za ostavljenu žensku telad, Kupovina obradivog poljoprivrednog zemljišta – mladi poljoprivrednici, kao i investicije vezane za meru Upravljanje rizicima, mogu se kombinovati sa bilo kojom drugom investicijom do maksimalnog iznosa. Takođe i članovi kooperativa, koji ostvaruju podsticaj po osnovu kupovine opreme od kooperativa, mogu kombinovati ovaj podsticaj sa drugim investicijama.

Uslov za korišćenje, pored drugih kriterijuma koji će biti navedeni u konkursnoj dokumentaciji, je da podnosilac zahteva nema neizmirenih obaveza prema budžetu grada Čačka u momentu podnošenja zahteva.

Poljoprivredni proizvođači koji su ostvarili pravo na korišćenje podsticajnih sredstava u poljoprivredi u 2019. godini nemaju pravo na korišćenje podsticajnih sredstava u ovoj godini, osim onih koji konkurišu za nabavku opreme za navodnjavanje, protivgradnih mreža sa pratećom opremom, opreme za skladišne prostore, sistema za zagrevanje zaštićenih prostora vrelom vodom, nabavku hrane i veterinarske usluge za ostavljenu žensku telad i kupovinu obradivog poljoprivrednog zemljišta, kupovinu obradivog poljoprivrednog zemljišta–mladi poljoprivrednici, investicije u okviru mere Upravljanje rizicima, podsticaj po osnovu kupovine opreme kao članovi kooperativa i za ove mere mogu da ostvare pravo na podsticaje i u ovoj godini.

Gojgić je rekao da je interesovanje poljoprivrednika veliko i da se sve dodatne informacije o potrebnoj dokumentaciji mogu dobiti u Upravi za lokalni ekonomski razvoj i Službi za razvoj poljoprivrede Grada Čačka. On je dodao i da su prošle godine sredstva u iznosu od 42 miliona dinara, koliko je bilo opredeljeno iz gradskog budžeta za poljoprivredne subvencije, raspodeljena već nakon prvih mesec dana, kao i da će ovogodišnja raspodela zavisiti od visine investicije za koju se bude konkurisalo.

– Plan je da se prvi presek stanja napravi za mesec dana, oko 1. jula. Tada ćemo znati koliko je zahteva kompletno, koliko je novca ostalo, i nakon toga će se prijave otvarati na sedam ili deset dana do utroška sredstava. Prošle godine je recimo subvencionisano 20 traktora, što je 10 miliona dinara, tako da sve zavisi od prirode zahteva. Ako su to neke jeftinije mašine, onda će biti sredstava za više proizvođača.

PODELI

POSTAVI ODGOVOR