Aleksandar Radojević: Riba iz Morave se hrani fekalijama i otpadom

Aleksandar Radojević: Riba iz Morave se hrani fekalijama i otpadom

„Kao većina gradova u Srbiji, ni Čačak nema kolektor za prečišćavanje otpadnih voda, pa se kroz Ateničku reku u Zapadnu Moravu sliva kompletna fekalna kanalizacija”

0

U Čačku je tokom leta bila aktuelna priča o zagađenju Zapadne Morave i Lupnjače, u kojima su u više navrata uočavane masne mrlje. Povodom toga, Gradski odbor Narodne stranke juče je održao konferenciju za medije na kojoj je predsednik ovog Gradskog odbora, Aleksandar Radojević, istakao da većina gradova u Srbiji, među kojima je i Čačak, nema kolektore za prečišćavanje otpadnih voda.

On je ukazao na to da bi nadležne službe trebalo da uzorkuju vodu iz Morave ne samo uzvodno od mesta gde su zabeleženi akcidenti, već i nizvodno od mesta gde se otpadne vode ulivaju u reku.

– Ono što je Zavod za javno zdravlje uspeo da odradi to je uzorkovanje vode koja je na svojoj površini imala masne mrlje. To uzorkovanje se vršilo manje-više uspešno, ali čini nam se da suštinski zagađivači ostaju u „debeloj hladovini” zaštićeni politikom koja se na našim prostorima vodi dugi niz godina. Sliv Zapadne Morave ima oko 3,5 miliona stanovnika, a svi gradovi koji se nalaze na obalama ove reke ispuštaju fekalne otpadne vode bez ikakvog filtriranja, direktno u njen vodotok. To isto se dešava na teriotoriji čitave Srbije: u Beogradu, Novom Sadu, Nišu… Prema mojim informacijama, jedini grad koji prečišćava otpadne vode je Šabac. U Užicu je bio nekakav pokušaj toga, ali projekat je loše urađen, a i građani su se pobunili. Ovom prilikom pozivamo ljude koji su profesionalci i koji rade u zavodima za javno zdravlje, da uzorkuju vodu nizvodno od mesta izlivanja feklane kanalizacije, da objave rezultate do kojih su došli i stave upozorenja da se ta voda ne koristi za zalivanje ili za neku tehničku primenu.

Radojević je na konferenciji izneo i dokaze o zagađenju Ateničke reke i Zapadne Morave, upozoravajući da riba koja živi u takvim vodama nije za ljudsku ishranu.

– Kroz Ateničku reku i cevi sliva se kompletna fekalna kanalizacija u Zapadnu Moravu. Mi smo napravili amaterske fotografije na kojima se vide svi mogući i nemogući sadržaji koji mogu da se nađu u jednoj reci, od fekalnih voda, do kesa, krpa i različitog otpada koji pliva tuda. To mesto je jako nepristupačno, da bi došli do njega neophodne su ribarske čizme ili ronilačka oprema. Na samo nekoliko koraka od tog mesta imate ribare koji pecaju moravsku ribu, koja se hrani kanalizacijom našeg grada. Ja do današenjeg dana nisam video da je Zavod za javno zdravlje ili bilo koja druga nadležna služba analizirala sadržaje toksina u mesu te ribe koja se hrani fekalnom kanalizacijom.

POSTAVI ODGOVOR