Čačak na Međunarodnom sajmu EKOFER

Čačak na Međunarodnom sajmu EKOFER

Na zajedničkom štandu Grada Čačka i Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Čačak se predstavlja sa projektima Rejonski park u Atenici i Sanacija deponije Prelići

0
Foto: JKP Gradsko zelenilo

Od 04. do 06. oktobra u Beogradu se održava 18. Međunarodni sajam zaštite životne sredine i prirodnih resursa pod nazivom „EKOFER“.

Na zajedničkom štandu Grada Čačka i Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu, danas će svoj projekat predstaviti Javno komunalno preduzeće Gradsko zelenilo Čačak. Reč je o projektu Zeleni pojas koji je u saradnji sa Gradom Čačkom urađen prošle godine, na lokacijama koje su bile zanimljive za pošumljavanje, objašnjava Dejan Ćosić, direktor ovog preduzeća.

,,Zeleni pojas” osmišljen tako da uspostavlja sisteme zelenih površina u gradu

– Pošumljavanje se odnosilo isključivo na autohtone vrste sadnog materijala. To je bio jedan od uslova. Drugi uslov je bio da su površine koje smo trebali da obradimo mahom bile degradirane površine i morale su da se vode kao gradske površine. Projektni zadatak pošumljavanja ,,Zeleni pojas” je osmišljen tako da uspostavlja sisteme zelenih površina u gradu, ali i u rubnoj zoni grada. Razlog je unapređenje urbane klime, jer je uticaj takav da samo uz pomoć dendro materijala možemo korigovati urbanu klimu. Ciljevi projekta su bili da se smanje površine degradiranog zemljišta, da se obnove autohtone vrste za zaštitu životne sredine, da se smanje štetni efekti aerozagađenja itd.

Danas, na prvom danu ovog međunarodnog sajma, Nevena Kovačević, inženjer pejzažne arhitekture predstaviće projekat Gradskog zelenila koji se odnosi na rejonski park u Atenici.

Građani dobili još jedan park

– Izabrali smo lokaciju Atenice, odnosno rejonskog parka u Atenici, koji je na površini od oko 65 ari. Tu su isključivo autohtone sadnice koje potiču iz rasadnika, to su zdrave vitalne sadnice sa pravilno oformljenom krunom stabla i korenom. Na predmetnom prostoru je planirana kompozicija zelenila koja je isključivo koncipirana prema veličini slobodnog prostora. Rešenjem su planirane grupe kompozicija sadnica drveća. Na sajmu EKOFER ćemo ilustrovati fotografije sa terena, ali ono što je jako bitno je da su građani dobili još jedan park, kaže direktor JKP Gradsko zelenilo Čačak.

Pored ovog preduzeća, na zajedničkom štandu Grada Čačka i Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu danas će na sajmu svoj projekat predstaviti i  Služba za zaštitu životne sredine Grada Čačka. Reč je o projektu „Sanacija, zatvaranje i rekultivacija nesanitarne deponije Prelići u Čačku”.

Rejonski park Atenica JKP Gradsko zelenilo
Foto: JKP Gradsko zelenilo
Rejonski park Atenica JKP Gradsko zelenilo
Foto: JKP Gradsko zelenilo
Rejonski park Atenica JKP Gradsko zelenilo
Foto: JKP Gradsko zelenilo
Rejonski park Atenica JKP Gradsko zelenilo
Foto: JKP Gradsko zelenilo

POSTAVI ODGOVOR