Projekti

Projekti

Čačanska svetinja: od manastira Bogorodice Gradačke do Hrama Vaznesenja Gospodnjeg

Hram Vaznesenja Gospodnjeg danas, a nekada manastir Bogorodice Gradačke, imao je veoma burnu istoriju. Sigurno je da se prva asocijacija na ovaj hram uvek...

U prevenciji rodno zasnovanog nasilja u školama važan je doprinos čitave zajednice

Istraživanje rodno zasnovanog nasilja u školama, koje je u 50 osnovnih i srednjih škola u Srbiji sprovelo Ministarstvo prosvete u saradnji sa UNICEF-om, uvelo...

Aktivnosti na unapređenju bezbednosti mladih u Čačku

Istraživanje koje su Rada Karanac, sociolog i prosvetni savetnik u Školskoj upravi u Čačku i Katarina Dunjić Mandić, školski psiholog, sprovele među čačanskim osnovcima...

Mladi nisu uvek svesni da doživljavaju nasilje

Prva asocijacija mladih na termin „nasilje” je fizički sukob, međutim, treba znati da nasilje ne podrazumeva samo fizičku povredu, već i povredu osećanja. Posledice...

U trci ka ravnopravnosti polova zaboravili smo na suštinu rodnih uloga

Porodica je važna karika u odrastanju svakog deteta. O tome kako odnosi u porodici mogu uticati na dete i njegovo ponašanje, da li na...

Prevencija rodnog nasilja među mladima – primer dobre prakse

Autonomni ženski centar iz Beograda je početkom 2016. godine započeo projekat pod nazivom „Nulta tolerancija na rodno zasnovano nasilje – uloga vaspitno obrazovnih ustanova”,...

Kolektivno ludilo sa malih ekrana utiče destruktivno na mlade

Deca i mladi danas provode veliki deo svog slobodnog vremena gledajući televiziju kojom su, kako se čini, zamenili zdravo igranje u dvorištu, na igralištu,...

Postupanje policije u slučajevima vršnjačkog nasilja

U toku prošle godine, Policijskoj upravi u Čačku je prijavljeno oko 30 događaja u osnovnim i srednjim školama na području Čačka koji se odnose...

Deca su žrtve poremećenog sistema vrednosti

Nekada su deca imala spokojnije detinjstvo, bila su privrženija porodici, roditelji su imali daleko više vremena da se bave njihovim odrastanjem i rešavanjem njihovih...

Za vršnjačko nasilje u školi roditelji će plaćati visoke kazne

Novi Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja koji je stupio na snagu u oktobru prošle godine, pored već poznatih odgovornosti učenika i zaposlenih...
ChipsWay
Bend Za Svadbe - Stari Grad

Vesti