Projekti

Projekti

Prevencija rodnog nasilja među mladima – primer dobre prakse

Autonomni ženski centar iz Beograda je početkom 2016. godine započeo projekat pod nazivom „Nulta tolerancija na rodno zasnovano nasilje – uloga vaspitno obrazovnih ustanova”,...

Kolektivno ludilo sa malih ekrana utiče destruktivno na mlade

Deca i mladi danas provode veliki deo svog slobodnog vremena gledajući televiziju kojom su, kako se čini, zamenili zdravo igranje u dvorištu, na igralištu,...

Postupanje policije u slučajevima vršnjačkog nasilja

U toku prošle godine, Policijskoj upravi u Čačku je prijavljeno oko 30 događaja u osnovnim i srednjim školama na području Čačka koji se odnose...

Deca su žrtve poremećenog sistema vrednosti

Nekada su deca imala spokojnije detinjstvo, bila su privrženija porodici, roditelji su imali daleko više vremena da se bave njihovim odrastanjem i rešavanjem njihovih...

Za vršnjačko nasilje u školi roditelji će plaćati visoke kazne

Novi Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja koji je stupio na snagu u oktobru prošle godine, pored već poznatih odgovornosti učenika i zaposlenih...

Rodne predrasude nosimo kao deo folklora

Katarina Dunjić Mandić, školski psiholog i Rada Karanac, sociolog i prosvetni savetnik u Školskoj upravi u Čačku, 2014. godine su sprovele istraživanje o proceni...

Škole ćute o nasilju zbog straha od medijske propraćenosti

Rodno zasnovano nasilje je svaki čin nasilja nad nekom osobom po osnovu roda, pola ili seksualne orijentacije. Rada Karanac, sociolog i prosvetni savetnik u Školskoj...

Uticaj psihoaktivnih supstanci na vršnjačko nasilje nije zanemarljiv

S obzirom na to da škola predstavlja okruženje u kome deca provode mnogo vremena i izložena su različitim faktorima koji utiču na njihove buduće...

Da li deca nasilnika i sama postaju nasilnici?

U čačanskom prihvatilištu za žrtve nasilja tokom poslednjih meseci zabeležen je veći broj žrtava nego obično i to su uglavnom žene u starijem životnom...

Uloga lokalne zajednice u zaštiti dece od nasilja

Tribina na temu „Zaštita dece od nasilja – zakonski okvir i praksa” nedavno je održana u Čajetini sa ciljem da se javnost upozna sa...
ChipsWay
Bend Za Svadbe - Stari Grad

Vesti