Projekti

Projekti

Uticaj psihoaktivnih supstanci na vršnjačko nasilje nije zanemarljiv

S obzirom na to da škola predstavlja okruženje u kome deca provode mnogo vremena i izložena su različitim faktorima koji utiču na njihove buduće...

Da li deca nasilnika i sama postaju nasilnici?

U čačanskom prihvatilištu za žrtve nasilja tokom poslednjih meseci zabeležen je veći broj žrtava nego obično i to su uglavnom žene u starijem životnom...

Uloga lokalne zajednice u zaštiti dece od nasilja

Tribina na temu „Zaštita dece od nasilja – zakonski okvir i praksa” nedavno je održana u Čajetini sa ciljem da se javnost upozna sa...

Ne osuđuj!

Jedan od najučestalijih i najprisutnijih vidova rodno zasnovanog nasilja među srednjoškolcima je osuđivanje izgleda, objektifikacija i ogovaranje, navodi se u „Priručniku za prevenciju rodno...

Učenici ne prijavljuju nasilje jer ne veruju sistemu

U Prehrambeno-ugostiteljskoj školi u Čačku prošle godine je sprovedena anketa o nasilju u kojoj je učestvovalo 226 učenika, od kojih 147 devojaka i 79...

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD: Škola je dužna da prijavi nasilje

Porodica kao prirodno okruženje za odrastanje dece danas se nalazi pred brojnim izazovima društva sa kojima se suočava, od kojih je sve prisutniji nasilje...

Adolescentske provokacije ili rodno zasnovano nasilje

Istraživanje rodno zasnovanog nasilja u školama, koje je u 50 osnovnih i srednjih škola u Srbiji sprovelo Ministarstvo prosvete u saradnji sa UNICEF-om, uvelo...
ChipsWay
Bend Za Svadbe - Stari Grad

Vesti