Projekti

Projekti

Ne osuđuj!

Jedan od najučestalijih i najprisutnijih vidova rodno zasnovanog nasilja među srednjoškolcima je osuđivanje izgleda, objektifikacija i ogovaranje, navodi se u „Priručniku za prevenciju rodno...

Učenici ne prijavljuju nasilje jer ne veruju sistemu

U Prehrambeno-ugostiteljskoj školi u Čačku prošle godine je sprovedena anketa o nasilju u kojoj je učestvovalo 226 učenika, od kojih 147 devojaka i 79...

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD: Škola je dužna da prijavi nasilje

Porodica kao prirodno okruženje za odrastanje dece danas se nalazi pred brojnim izazovima društva sa kojima se suočava, od kojih je sve prisutniji nasilje...

Adolescentske provokacije ili rodno zasnovano nasilje

Istraživanje rodno zasnovanog nasilja u školama, koje je u 50 osnovnih i srednjih škola u Srbiji sprovelo Ministarstvo prosvete u saradnji sa UNICEF-om, uvelo...

Vesti

Bend Za Svadbe - Stari Grad

Oglasi