Dobrovoljno služenje vojnog roka

Dobrovoljno služenje vojnog roka

0

Ministrarstvo odbrane Srbije objavljuje javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za slušaoce kursa za rezervne oficire Vojske Srbije. Na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem mogu se prijaviti kandidati muškog i ženskog pola koji u 2019. godini navršavaju od 19 do 30 godina života.
Dodatne informacije se mogu se dobiti u centru ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu u mestu prebivališta, ili na sajtu ministarstva odbrane.

PODELI