Država toleriše nezakonito iznajmljivanje radnika

Država toleriše nezakonito iznajmljivanje radnika

Jugoslav Ristić, predsednik Saveza samostalnih sindikata Kragujevca, tvrdi da će usvajanjem Zakona o iznajmljivanju radnika radni odnos na određeno vreme postati izuzetak. Ristić smatra da će donošenjem ovog Zakona radnicima biti naneta velika šteta

0

Predsednik Saveza samostalnih sindikata Kragujevca, Jugoslav Ristić, kaže i da agencije koje trenutno posluju u Srbiji to čine na krajnje nezakonit način.

– Agencije za iznajmljivanje radnika danas u Srbiji rade na potpuno nezakonit način. Država im to toleriše iako joj je potpuno jasno da se radi o nezakonitim radnjama. To je zbog toga što te agencije dolaze iz država kojima mi ne možemo da kažemo „ne“. Ono što jeste još skandal u svemu tome je i podatak da je ministar za rad formirao Radni tim za izradu zakona u koji je uključio i tri najveće agencije. Znači, u izradi zakona učestvuju oni koji su najzaiteresovaniji da zakon bude loš po radnike. To uopšte nije uobičajeno. Naprotiv, uobičajeno je da u radnoj grupi budu socijalni partneri, ali ne i neko ko je tako direktno zainteresovan, kaže Ristić.

Opasnosti zakona o iznajmljivanju radnika su ogromne, opominje Ristić

Ukoliko zakon o iznajmljivanju radnika, koji je u pripremi, ne ograniči iznajmljivanje, poslodavci će izbegavati ugovore na određeno vreme, odnosno ugovori o privremenim i povremenim poslovima će ih zameniti.

– Ono što će da se dogodi ukoliko takav zakon bude donesen i na način na koji je to sada predviđeno, jeste da praktično više neće postojati rad na određeno vreme. Niko neće imati obavezu da zapošljava radnike nego će samo da ih iznajmljuju. To se dešava tako što agencija zaključi ugovor sa radnikom, najčešće je to ugovor o privremenim i povremenim poslovima, a sa stvarnim poslodavcem zaključi ugovor o tehničkoj saradnji. Onda, s obzirom da radnik nema šta da radi u toj agenciji, upućuju ga kod pravog poslodavca koji nema nikakvu odgovornost za radnika. Agencija radnika upućuje danas kod jednog, sutra kod drugog poslodavca, u Kragujevcu se dešavalo da radnika na jedan dan upute u Hrvatsku da radi, tvrdi Ristić.

rad640Preko 60.000 ljudi već radi u ovim agencijama

Jugoslav Ristić naglašava da su zvanični podaci Ministarstva za rad da u našoj zemlji postoji 80 agencija za iznajmljivanje radnika i da preko njih posao nalazi 60.000 ljudi.

– U članu 26. Zakona o osiguranju za slučaj nezaposlenosti izričito se zabranjuje iznajmljivanje radnika. Ministarstvo je u obavezi da takvim agencijama oduzme dozvolu za rad, ali ono to ne čini. Naprotiv, tim agencijama pružaju marketinške usluge u smislu da ih predstavljaju na svom sajtu, zaključuje Ristić.

POSTAVI ODGOVOR