DVERI: ČUDNE JAVNE NABAVKE MILANOVAČKE VLASTI

DVERI: ČUDNE JAVNE NABAVKE MILANOVAČKE VLASTI

„Otvaranje ponuda bilo je samo deset minuta nakon isteka roka za podnošenje ponuda! To znači da je mogućnost postojanja ponuda poslatih poštom potpuno isključena. Tako brzo, za 10 minuta, pošta ne može da stigne ni iz susedne zgrade“

0

„Da li neko u opštini Gornji Milanovac uopšte kontroliše javne nabavke koje sprovodi opštinska vlast i da li su ljudi koji ih sprovode stručni za taj posao?“ pitaju iz Opštinske organizacije Dveri Gornji Milanovac. U saopštenju za javnost koje su izdali u vezi sa, kako tvrde, neregularnostima koje su uočili u dokumentaciji o sprovođenju javne nabavke Pomoć u kući starim licima na teritoriji opštine Gornji Milanovac, navode sledeće:

„Na samom kraju prošle i početku ove godine, na sajtu Opštine objavljena je dokumentacija o sprovođenju javne nabavke male vrednosti „JN br. 91/19-Pomoć u kući starim licima na teritoriji opštine Gornji Milanovac“. Čim smo videli o čemu se radi, odmah smo znali i ko će dobiti posao. Zato smo pogledali malo tu dokumentaciju i blago rečeno ostali zapanjeni. A, evo i zašto.

Prvo, raspisana je javna nabavka male vrednosti iako se radi o procenjenoj vrednosti javne nabavke od 14.649.587,00 dinara, bez PDV-a.  U članu 39 Zakona o javnim nabavkama jasno stoji: „Javna nabavka male vrednosti, u smislu ovog zakona, jeste nabavka čija procenjena vrednost nije veća od 5.000.000 dinara, pri čemu ni ukupna procenjena vrednost istovrsnih nabavki na godišnjem nivou nije veća od 5.000.000 dinara.“ Kao što se vidi, radi se o trostruko višoj vrednosti od maksimalno dozvoljene. I to je samo za period do 31. 10. 2020. Kada se na ovaj iznos doda još 20% za novembar i decembar, jer će valjda sugrađani i tada imati pomoć, onda ukupan iznos za celu godinu je okvirno 17.500.000 dinara (oko 150.000 evra).

Poziv za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki i na sajtu Opštine objavljen u petak 27. 12. 2019. Krajnji rok za podnošenje ponuda bio je 06. 01. 2020. u 10:00 časova. Ako pogledate kalendar, videćete koliko je u tih 10 dana realno bilo radnih. Poslednji dan bio je Badnji dan! Otvaranje ponuda bilo je 06. 01. 2020. u 10:10, samo deset minuta nakon isteka roka za podnošenje ponuda! To znači da je mogućnost postojanja ponuda poslatih poštom potpuno isključena. Tako brzo, za 10 minuta, pošta ne može da stigne ni iz susedne zgrade.

Naravno, izgleda i očekivano, stigla je samo jedna ponuda i to 06. 01. u 9:39, tačno 21 minut pre isteka roka. Za javne nabavke koje nisu male vrednosti važe drugi rokovi!“, stoji u saopštenju OO Dveri Gornji Milanovac.

Brojna sporna pitanja

Risto Bojović, zamenik predsednika ove organizacije, kaže da je očigledno da je ova javna nabavka nameštena.

–  To se može lako konstatovati. Ovo je javna nabavka velike a ne male vrednosti i to nije urađeno slučajno već, između ostalog, da bi se skratio rok za podnošenje ponuda. Ovde se ne radi samo o roku već i tome da ovaj poziv za ponude nije bio kompletan. Recimo, nisu dati podaci koliki je stvarni broj korisnika kojima treba pružiti uslugu pomoć u kući. Rečeno je samo da taj broj neće biti veći od 147, ali koliki je on stvarno i koliki je bio u  prethodne tri godine, to recimo nije dato. Ovaj broj je možda samo za cilj imao da se „napumpa“ cena. Takođe, nisu dati ni podaci o starosnoj i zdravstvenoj strukturi korisnika-koliko je pokretnih, koliko nepokretnih osoba, nije dat pregled korisnika kojima treba pružiti uslugu pomoć u kući. Nije dat ni podatak o teritorijalnoj razmeštenosti korisnika. Milanovačka opština je teritorijalno jedna od najvećih u Srbiji i zato je vrlo bitan podatak gde se korisnici nalaze i kako su razmešteni. Interesantno je takođe to da je jedan od uslova koje je pružalac usluga trebalo da ispuni, bio taj da je u prethodne tri godine pružio usluge u vrednosti od 25 miliona dinara. Znači nije bitno kakav je bio kvalitet usluga pružen, već koliko je pružalac usluga zaradio u prethodne tri godine, što je apsolutni nonsens. Takođe, interesantno je to da je kriterijum za dodelu ugovora bio najniža ponuđena cena, što će reći da je za naše nemoćne sugrađane dobro samo ono što je jeftino. Valjda bi normalno bilo da kriterijum bude takav da na prvom mestu bude kvalitet, pa tek onda cena, kaže Bojović.

„Čemu Zakon o javnim nabavkama ako se ne poštuje i hoće li ikada neko odgovarati zbog njegovog kršenja?“

Ovakve nabavke su štetne za privredu i demorališuće za sve koji se bave različitim poslovima, navodi sagovornik.

– Ovakve nameštene nabavke su, po našem mišljenju veoma štetne za društvo u celini a pogotovu za privredu jer kod privrednika stvaraju osećaj nepoštovanja ravnopravne utakmice na tržištu i na neki način promovišu nemoralnost u poslovanju, što svakako nije prihvatljivo i što deluje demorališuće na sve koji se bave različitim poslovima. Posao je dobila poznata firma prijatelja predsednika Opštine, koja ovaj posao dobija već nekoliko godina, a pre nje je ovaj posao radio Centar za socijalni rad koji je naprasno izgubio licencu.

Ko kontroliše javne nabavke?

– Ono što je ovde nejasno i problematično je da li neko uopšte suštinski  kontroliše javne nabavke koje se sprovode. Ne vodi se evidencija o tome ko sve dobija posao i kako dobija posao. Da li je to sve zasluženo ili je slučajno. To su neke čudne stvari koje izgleda niko ne kontroliše, navodi Risto Bojović.

POSTAVI ODGOVOR