GG Za napredniji Čačak: Direktorske vikend akcije

GG Za napredniji Čačak: Direktorske vikend akcije

GG „Dr Aleksandar Radojevic - za napredniji Čačak“: Uputiti građane pre svega na njihova prava i kako da ih ostvare u zdravstvenoj zaštiti, a ne „zamazati oči vikend akcijama” zdravstvenih ustanova tako da izgleda da se građanima nešto čini.

0

Povodom preventivnih pregleda koji se obavljaju u Domu zdravlja i čačanskoj bolnici, Grupa građana „Dr Aleksandar Radojević – za napredniji Čačak” u današnjem saopštenju između ostalog postavlja pitanje: „Da li su ovim „vikend akcijama” zdravstvene  ustanove poboljšale malu realizaciju preventivnih pregleda i da li je obuhvaćen veći broj stanovnika?”

Saopštenje prenosimo u celosti.

„Preventivni pregledi stanovništva se realizuju prema planu rada Doma zdravlja u okviru redovnog rada ustanove. Organizovani skrininzi na rano otkrivanje oboljenja se planiraju u Domovima zdravlja, a na njih stanovnike, kojima su ovi pregledi namenjeni, pozivaju  izabrani lekari (neki pregledi se realizuju u Domu zdravlja, a neki, kao što je mamografija, u Bolnici ako Dom zdravlja nema mamograf) sve u cilju ranog otkrivanja oboljenja. To je osnov za uspešnije lečenje stanovnika, što je u skladu sa Nacionalnim programima za rano otkrivanje oboljenja koje je donela Vlada RS – organizovani, a ne oportuni skrinig.

Vlada Republike Srbije je donela Nacionalni program za rano otkrivanje karcinoma dojke 16. avgusta 2013. godine.

Po tom programu, organizovanim skriningom treba obuhvatiti 75% žena starosti 50-69 godina. Odlukom Ministarstva zdravlja Dom zdravlja Čačak je uključen u organizovani skrining za rano otkrivanje karcinoma dojke, što znači da ova ustanova  (Služba za zdravstvenu zaštitu žena) poziva na pregled žene i  zakazuje im mamografiju u Bolnici Čačak, odakle se rezultati  šalju u Dom zdravlja (izabranom ginekologu), koji dalje brine o zdravlju žena.
U Čačku ima nešto više od 17000 žena ciljane starosne grupe (50-69 godina), koje su po uredbi Vlade RS trebale da prođu program organizovanog skriniga. U Čačku organizovanim skriningom na rano otkrivanje karcinoma godišnje se obuhvati manje od 10% pacijenata, odnosno Dom zdravlja pozove onoliko žena koliko im Bolnica Čačak kaže da može da primi na pregled mamografijom.

Dakle, sve već postoji: propisano i organizovano u redovnom radu zdravstvenih ustanova i da je bilo volje i bolje organizacije do sada bi bilo urađeno daleko više (jer očigledno se može, jer svedoci smo da je u  nedelju urađeno 24 pregleda  mamografijom). Ovim pregledima bi bio obuhvaćen veći broj naših sugrađanki i ne bi bilo potrebe za nedeljnim volontiranjem zaposlenih u Bolnici, a i direktori zdravstvenih ustanova bi imali bolju realizaciju planova  rada za koje su odgovorni, i ne bi se tog dana 300 sugrađanki vratilokućama već u 8 časova sa obrazloženjem da nema više termina.

Da li su ovim „vikend akcijama” zdravstvene  ustanove poboljšale malu realizaciju preventivnih pregleda, da li je obuhvaćen veći broj stanovnika? Očigledno su direktori i menadžmenti zadovoljni jer je ministar zadovoljan, a nezadovoljne sugrađane koji su u nedelju došli po javnom pozivu, a nisu pregledani obaveštavamo  da na preventivne preglede  imaju pravo i da na njih moraju da ih  upute izabrani lekari iz Doma zdravlja. Tako se ne bi dešavalo da  pojedini sugrađani više puta u kratkom roku bez potrebe idu na isti pregled, dok veliki deo populacije ostaje bez zdravstvenih usluga. Zdravstvenoj zaštiti treba prići planski i organizovano, a ne stihijski.

Statistika iz 2012. godine govori sledeće:

Karcinom dojke je najčešći maligni tumor kod žena u Republici Srbiji. Svake godine registruje se oko 4000 novootkrivenih slučajeva ove bolesti, što predstavlja više od četvrtine svih malignih bolesti kod žena. Od karcinoma dojke godišnje umre 1600 žena, što čini oko 18% smrtnosti od karcinoma. U Srbiji je Nacionalnim programom skrininga karcinoma dojke obuhvaćeno 8,41% ciljne populacije (analiza februar 2016. god.Medicinski časopis Srpskog lekarskog društva).

U prvoj fazi Hrvatskog Nacionalnog programa skrininga karcinoma dojke „Mamma”(2006–2009. godine) stopa odgovora bila je 58,5%. Dakle, u našem neposrednom okruženju pristup programima prevencije je daleko ozbiljniji.

Bilo bi korektno uputiti građane pre svega na njihova prava i kako da ih ostvare u zdravstvenoj zaštiti, a ne „zamazati oči vikend akcijama” zdravstvenih ustanova tako da izgleda da se građanima nešto „čini”.

Gospodo direktori počnite da izvršavate svoje zadatke pa će svima, i građanima i zaposlenima biti bolje, ističe se u saopštenju Grupe građana „Dr Aleksandar Radojević – za napredniji Čačak”.

POSTAVI ODGOVOR