„Gradsko zelenilo” dobilo nadležnost u okviru prevencije poplava

„Gradsko zelenilo” dobilo nadležnost u okviru prevencije poplava

Među pravna lica koja imaju obavezu preventivnog i operativnog delovanja u vanrednim situacijama, od danas je svrstano i „Gradsko zelenilo”; Štab za vanredne situacije u Čačku ovom preduzeću je dao status jedinice Civilne zaštite

0

Štab za vanredne situacije u Čačku je na današnjoj sednici usvojio predlog da se „Gradsko zelenilo” angažuje u svojstvu ovlašćenog pravnog lica na poslovima preventivnih i operativnih mera odbrane od poplava. Bratislav Zečević, šef gradske Grupe za bezbednost i odbranu, kaže da je na taj način „Gradsko zelenilo” dobilo status jedinice Civilne zaštite.

– Oni će za početak seći rastinje i čistiti dve reke i jedan kanal. U pitanju je kanal Botunja koji će biti očišćen u dužini od jednog kilometra, zatim Loznička reka koju će „Gradsko zelenilo” u saradnji sa nama očistiti u dužini od jednog i po kilometra i Lupnjača, čije je korito očišćeno, ali je ostalo da se izvrši seča rastinja. Svi ovi poslovi počinju u ponedeljak, s tim što tada počinju da rade ekipe „Gradskog zelenila” dok će im se jedinice Civilne zaštite pridružiti u sredu, kaže Zečević.

Biće angažovano više pravnih subjekata

Šef grupe za bezbednost i odbranu grada Čačka kaže da će nakon čišćenja Botunje i Lupnjače „Gradsko zelenilo” raditi sa pripadnicima Civilne zaštite na čišćenju leve i desne obale Lozničke reke u širini od po tri metra, a sve u skladu sa danas izdatom naredbom Štaba za vanredne situacije i u cilju prevencije poplava. Takođe, on je istakao i da su danas određeni zadaci „Gradskog zelenila“ u slučaju vanrednih situacija.

– „Gradsko zelenilo” je obavezano da u slučaju vanrednih situacija stavi na raspolaganje sva svoja sredstva, i ljudska i materijalna. To važi i za druga pravna lica obuhvaćena danas donetom odlukom, s tim što će odluka biti proširivana na još neke pravne subjekte od značaja za zaštitu i spasavanje. Ovaj podatak se pre svega odnosi na firme koje poseduju građevinske mašine i koje imaju mogućnost da angažuju veći broj ljudi, ali i veterinarske stanice i zdravstvene i humanitarne organizacije, rekao je Zečević.

POSTAVI ODGOVOR