Ističe rok za predaju dokumentacije za dodelu sredstava sportskim udruženjima

Ističe rok za predaju dokumentacije za dodelu sredstava sportskim udruženjima

Ove godine manji broj klubova ispunjava uslove konkursa u odnosu na prošlu godinu pa će samim tim i dodeljena sredstva biti veća, kaže predsednik čačanskog Sportskog saveza

0

Javni poziv za dodelu sredstava sportskim udruženjima u Čačku otvoren je do 18. decembra, dok je rok za predaju dokumentacije za dodelu novčanih nagrada u oblasti sporta otvoren do kraja godine. Prema rečima Milorada Đondrića, predsednika čačanskog Sportskog saveza, ove godine manji broj klubova ispunjava uslove konkursa u odnosu na prošlu godinu pa će samim tim i dodeljena sredstva biti veća.

– Sportske organizacije i drugi učesnici u sistemu sporta do 18. decembra mogu podneti predlog godišnjeg programa za zadovoljavanje potreba i interesa građana u oblasti sporta, a pravo da konkuršu za dodelu tih sredstava imaju svi klubovi koji čačanskom Sportskom savezu predaju potpunu dokumentaciju u skaldu sa Zakonom o sportu. Članovi Sportskog saveza će pregledati te programe i izvršiti podelu prema pravilniku koji je trenutno u izradi. Sve to se posle predaje Gradskoj komisiji za sport koja će potvrditi tačnost dokumentacije ili izvrštii određene korekcije ukoliko bude potrebno. Drugi konkurs, za dodelu nagrada klubovima i sportistima tih klubova koji su postigli zapažene rezultate, kako na domaćoj tako i međunarodnoj sceni, otvoren je do 31. decembra. Još uvek nemamo tačnu informaciju koliki je iznos sredstava koji će biti dodeljen, ali je sigurno da će biti veći nego prošle godine, rekao je Đondrić.

Prema njegovim rečima, ove godine se očekuje da će manji broj klubova ispuniti uslove konkursa, a tu se pre svega misli na klubove koji nisu članovi granskog saveza, pa samim tim ne mogu ni da konkurišu. Pored toga, pojedini klubovi nisu uradili preregistraciju u APR-u, a bili su u obavezi da to urade prema Zakonu o sportu, kao i da izvrše usklađivanje svojih statuta sa tim zakonom. Đondrić je dodao da ima klubova koji su još uvek u tom postupku i da će i oni imati pravo da konkurišu kada upotpune dokumentaciju.

Ranija dodela sredstava u odnosu na prethodne godine 

Sredstva će sigurno biti podeljena ranije nego prethodnih godina, jer nekim klubovima takmičarske sezone počinju u januaru ili februaru, kaže Đondrić.

– Do sada se kasnilo sa dodelom sredstava, ali ćemo se ovoga puta potruditi da sve završimo na vreme i da klubovi sredstva dobiju ranije nego što je to bilo prethodnih godina. Kada se završi predaja dokumentacije, održaćemo sastanak Upravnog odbora na kome ćemo odrediti komisiju koja će pegledati dokumentaciju, odnosno predložene programe i planove i utvrditi da li je sve urađeno prema pravilniku na osnovu koga će se kasnije vršiti raspodela sredstava.

POSTAVI ODGOVOR