Ivanjičkom Osnovnom sudu priznanje za efikasnost i kvalitet

Ivanjičkom Osnovnom sudu priznanje za efikasnost i kvalitet

Za godinu dana rada novoizabranog sudije smanjen ukupan broj primljenih predmeta u izvršnoj materiji za 2.000; od 2014. godine do danas broj krivičnih predmeta redukovan sa 502 na 280

0

Na sudijskom savetovanju pod nazivom „Sudijski dani“, održanom u Vrnjačkoj Banji,  Vrhovni kasacioni sud Srbije dodelio je nagrade i priznanja najboljim i najažurnijim prvostepenim sudovima u državi.

Priznanje za doprinos unapređenju efikasnosti i kvalitetu sudskog sistema dobio je i Osnovni sud u Ivanjici koji je, nakon zatvaranja 2009. godine u reformi pravosuđa, ponovo osnovan 2014. godine sa nadležnošću na teritorijama Ivanjice, Guče i Lučana. Prema rečima predsednice suda, Snežane Bjelogrlić, ponovno osnivanje suda znatno je povećalo obima posla.

– Osnovni sud u Ivanjici je ponovo osnovan 1. januara 2014. godine i u nadležnost su mu došli predmeti iz Osnovnog suda u Čačku za teritoriju opštine Lučani i predmeti iz Osnovnog suda Požega za teritoriju opštine Ivanjica, pošto je u reformi pravosuđa bio ukinut Osnovni sud u Guči i Osnovi sud u Ivanjici.

Mi smo tada dobili 10.252 predmeta i bio je ogroman udeo starih predmeta u ukupnom broju, skoro 60 odsto. Pri tom smo imali samo šest sudija. Nakon penzionisanja dvojice sudija 2014. godine, ostalo nas je četvoro sve do raspisivanja konkursa od strane Visokog saveta sudstva. Četiri upražnjena mesta su popunjena tek u aprilu 2015. godine. Odmah sa stupanjem na sudijsku funkciju novoizabranih sudija osetio se pomak u broju rešenih predmeta i broju rešenih starih predmeta. Radili smo jedinstveni program rešavanja starih predmeta i to nam je bio prioritet. Imali smo predmete stare i preko 20 godina, naročito one u izvršnoj materiji, objašnjava Snežana Bjelogrlić.

Zbog prevelikog broja predmeta prošle godine je Visoki savet sudstva ivanjičkom Osnovnom sudu odobrio prijem još dvoje sudija, tako da ivanjičko pravosuđe trenutno broji 10 delilaca pravde pred kojima je još uvek veliki broj predmeta.

Uspeh rezultat zajedničkog napora

advokatura640

– Zadatak predsednika suda je da godišnjim rasporedom dodeli sudijama predmete odgovarajuće materije u rad. Mislim da je to ključ našeg zajedničkog uspeha. Trebalo je prema afinitetima sudija, podeliti predmete, mi smo to uradili i evo pokazali su se rezultati. Očigledno je da su se sve sudije dobro snašle, kaže predsednica ivanjičkog suda.

– Ceo kolektiv je zadovoljan što je Vrhovni kasacioni sud prepoznao naše napore u smanjenu broja predmeta tokom dve i po godine. Sada imamo oko 7.000 aktivnih predmeta.Taj broj je priličan i zbog stupanja na snagu novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju ali ja moram da kažem da smo i pre toga za godinu dana rada novoizabranog sudije smanjili ukupan broj primljenih predmeta u izvršnoj materiji za 2.000 što je stvarno jedan ogroman rezultat.

-Smanjili smo i broj krivičnih predmeta od 502 koliko smo imali u 2014., na 280 koliko ih imamo sada. U ovom trenutku imamo samo sedam predmeta u krivičnoj materiji starijih od pet godina, i dva predmeta u građanskoj materiji starijih od deset godina, zadovoljno sumira rezultate rada ivanjičkih sudija, predsednica Osnovnog suda.

Snežana Bjelogrlić dodaje da će priznanje dobijeno u Vrnjačkoj Banji zaposlenima Osnovnog suda u Ivanjici biti satisfakcija za dalji kvalitetan i efikasan rad.

POSTAVI ODGOVOR