Kvalitet vazduha u Čačku na zadovoljavajućem nivou 

Kvalitet vazduha u Čačku na zadovoljavajućem nivou 

- Na osnovu rezultata ispitivanja kvaliteta vazduha koja su obavljena tokom decembra, može se reći da je stanje uobičajeno za zimski period i da je nivo koncentracije zagađujućih materija u urbanoj zoni Čačka u dozvoljenim granicama, kaže načelnica Centra za higijenu i humanu ekologiju čačanskog Zavoda za javno zdravlje

0

Rezultati merenja kvaliteta vazduha u Čačku tokom zimskih meseci pokazali su da grad na Moravi nema ozbiljnijih problema sa zagađenjem vazduha, rekla je dr Milka Levajac načelnica Centra za higijenu i humanu ekologiju čačanskog Zavoda za javno zdravlje. Kvalitet vazduha se prati na dva merna mesta i to u centralno urbanoj zoni gde je jedan uređaj postavljen na Univerzitetu „Kosta Novaković“, a drugi u saobraćajnoj zoni na mernom mestu u preduzeću „Putevi“.

– Na osnovu rezultata ispitivanja kvaliteta vazduha koja su obavljena tokom decembra može se reći da je stanje uobičajeno za zimski period i da je nivo koncentracije zagađujućih materija u urbanoj zoni Čačka u dozvoljenim granicama. Od zagađujućih materija pratimo koncentracije sumpor-dioksida, čađi i azot-dioksida i ukupne taložne materije i teške metale u njima. Što se tiče dobijenih rezultata tokom decembra, srednje dnevne vrednosti sumpor-dioksida bile su daleko ispod graničnih vrednosti. Kada su u pitanju koncentracije čađi, u decembru smo imali samo jedan dan kada su zabeležene povećane vrednosti, a veće granične vrednosti azot-dioksida su zabeležene tokom tri dana u istom mesecu, rekla je dr Levajac i dodala da je to zadovoljavajuće i uobičajeno stanje za ovo doba godine.

Razni faktori utiču na kvalitet vazduha

Na kvalitet vazduha veliki uticaj imaju atmosferske prilike, temperaturne inverzije, padavine, individualna ložišta ili industrija koja se nalazi u blizini mernih mesta odnosno na određenim lokacijama na području grada, kaže načelnica Centra za higijenu i humanu ekologiju čačanskog Zavoda za javno zdravlje.

– Dugi niz godina pratimo kvalitet vazduha Čačku, ali i u našem okrugu, Ivanjici i Gornjem Milanovcu i možemo da kažemo da imamo sreće jer, što se tiče zagađujućih materija, nemamo loše stanje. Tome je sigurno doprinela i gasifikacija koja je godinama unazad obuhvatala veću teritoriju našeg grada. Međutim,  ako sagledamo finansijsku situacija i stanje naših sugrađana, može se očekivati da određeni broj domaćinstva, zbog nemogućnosti da koriste gas, pređe na čvrsto gorivo što može u narednom periodu da utiče na promenu u kvalitetu vazduha, ali dosadašnji rezultati pokazuju da je Čačak jedan od gradova koji ima zadovoljavajuć kvalitet vazduha, rekla je dr Milka Levajac.

Saobraćaj u centru grada „kvari prosek“

Veće koncentracije azot-dioksida beleže se povremeno na  mernom mesta u centru grada, ali nisu zabrinjavajuće, rekla je dr Levajac i dodala da tome doprinosi pojačan saobraćaj koji se odvija kroz centar grada. Prema njenim rečima, stanje bi moglo da se poboljša korišćenjem obilaznica ili drugačijim rasporedom motornih vozila.

POSTAVI ODGOVOR