Lupnjača i Morava ponovo zagađene

Lupnjača i Morava ponovo zagađene

Povećana koncentracija ulja i masti zabeležena je 3. maja, nakon čega je o tome obavešten Grad, a danas je ta informacija sa predloženim merama za dalje sprečavanje zagađenja reka prosleđena nadležnim inspekcijama

0

Čačanski Zavod za javno zdravlje na osnovu zahteva grada Čačka, od avgusta prošle godine kontinuirano prati prisustvo masti i ulja u Lupnjači i Zapadnoj Moravi na četiri punkta. Uzorci se uzimaju jednom sedmično, a dobijeni rezultati se prosleđuju gradonačelniku i njegovim pomoćnicima, objašnjava dr Vesna Šumanov, šef Odeljenja za higijenu i humanu ekologiju, i dodaje da se u slučaju povećanih koncentracija zagađujućih materija, obaveštavaju i resorne inspekcije i ministarstva.

Provera kvaliteta vode vrši se na četiri punkta

Poslednja merenja koja su obavljena 3. maja pokazala su povećane koncetracije ulja i masti, zbog čega je Zavod danas ponovo poslao informaciju nadležnim službama sa predloženim merama za dalje sprečavanje zagađenja reka.

– Prisustvo masti i ulja prati se na četiri punkta, 50 metara od kapije Kompanije „Sloboda”, na ulivu Lupnjače u Zapadnu Moravu, 50 metara ispod uliva i kod Sportskog centra „Mladost”. Što se tiče poslednjeg uzorkovanja, bile su povećane koncentracije, imali smo oko 280 miligrama po litru na punktu koji se nalazi 50 metara od kapije „Slobode”. Što se tiče vrednosti na sledećim punktovima, one su bile manje, ali su bile prisutne u tolikoj količini da su vidljive na površini vode. Obavestili smo Grad, a danas smo poslali tu informaciju i nadležnim inspekcijskim službama kako bi preduzeli odgovarajuće mere, kaže dr Šumanov.

Predložene mere za sprečavanje daljeg zagađenja

Zavod za javno zdravlje je predložio određene mere za sprečavanje daljeg zagađenja reka u Čačku.

– Jedna od tih mera je identifikovanje zagađivača kroz aktivnosti nadležnih inspekcijskih službi, uklanjanje zagađujućih materija sa površine i priobalja vodotokova, pojačana kontrola dispozicije otpadnih voda i drugih zagađujućih materija, a zatim i nastavak laboratorijskog praćenja kvaliteta površinskih voda do prestanka zagađivanja. Nakon dobijanja zadovoljavajućih rezultata potrebno je i dalje pratiti sadržaj masti i ulja do potpune stabilizacije stanja, kaže naša sagovornica.

POSTAVI ODGOVOR