Mirjana Đoković: Očekujemo sugestije građana na Nacrt ekološkog programa

Mirjana Đoković: Očekujemo sugestije građana na Nacrt ekološkog programa

- Radna grupa će razmotriti sve pristigle primedbe i predloge i, ukoliko to budu valjana i dobra rešenja u određenim segmentima, Radna grupa će ih uključiti i primeniti u strateškom dokumentu, navodi pomoćnik gradonačelnika za ekologiju i zaštitu životne sredine

0

Grad Čačak je na svom sajtu stavio građanima na javni uvid Nacrt Programa zaštite životne sredine za period 2018-2027. godine.

Program zaštite životne sredine rezultat je zajedničkog rada lokalne samouprave, predstavnika javnih preduzeća i ustanova i svih ostalih organizacija i udruženja koja treba da prepoznaju zaštitu životne sredine kao vrlo bitan element u daljem razvoju naše lokalne zajednice, kaže Mirjana Đoković, pomoćnik gradonačelnika za ekologiju i zaštitu životne sredine.

Dobra rešenja će biti uključena u strateški dokument

– Pred Novu godinu smo objavili Nacrt ovog strateškog dokumenta na sajtu Grada i očekujemo učešće naših sugrađana po pitanju davanja predloga i sugestija. Radna grupa za izradu ovog dokumenta, koju čini 18 članova od kojih su četiri doktora nauka, aktivno je radila i svako je iz svog ugla i delokruga rada davao opšte podatke i predloge tokom izrade nacrta ovog strateškog plana. Sada je na našoj lokalnoj zajednici, odnosno na građanima, da do kraja januara, do kada traje ovaj javni uvid, daju svoje sugestije.

Đoković navodi da će Radna grupa razmotriti sve pristigle primedbe i predloge i, ukoliko to budu valjana i dobra rešenja u određenim segmentima, Radna grupa će ih uključiti i primeniti u strateškom dokumentu.

Usvajanje dokumenta tek nakon dobijenih saglasnosti

– Kada se završi javni uvid moći ćemo da pregledamo sve primedbe i da ih eventualno ugradimo u strateški plan. Nakon što dobije podršku Gradskog veća, ovaj dokument odlazi na saglasnost u Ministarstvo za zaštitu životne sredine, a potom se vraća na lokalnu sednicu skupštine Grada. Tek nakon toga se može očekivati njegovo usvajanje.

Javni uvid u Nacrt Programa zaštite životne sredine traje do 26. januara, a sva zainteresovana fizička i pravna lica do tada mogu podneti primedbe na Nacrt dokumenta Grupi za zaštitu životne sredine Grada Čačka.

POSTAVI ODGOVOR