Montažni objekti – ukras ili ruglo čačanskog trga?

Montažni objekti – ukras ili ruglo čačanskog trga?

Gradska uprava za urbanizam pripremila odluku o postavljanju privremenih objekata na gradskom trgu u Čačku, građanima omogućeno da sugerišu rešenja

0

Ukoliko se može reći da nešto uspešno reprezentuje lice manjeg ili većeg naselja, to je njegov centar, odnosno trg kao mesto okupljanja. U slučaju Čačka, radi se o najčešće i prvoj značajnoj lokaciji koju gosti zateknu po izlasku sa obližnje autobuske stanice, tako da nije nimalo zanemarljiva slika koju tom prilikom dobijaju o samom gradu. O rešenjima donetim prilikom rekonstrukcije trga i dalje se polemiše, samim tim često se čuju suprotstavljeni stavovi i utisci povodom nekadašnjeg u odnosu na njegov aktuelni izgled. Kako su na trgu pre izvesnog vremena „osvanule“ montažne tezge, a topliji dani izmamili sve veći broj sugrađana u kafiće na otvorenom, ali i „pokrenuli“ neizbežne autiće za decu na šetalištu, iznova se postavlja pitanje svrhe i prikladnosti pojedinih objekata u datom prostoru. Prema poslednjim najavama, uskoro će njihovo prisustvo biti zakonski regulisano.

Sugrađani pozvani da doprinesu

Gradska uprava za urbanizam Čačka i Radna grupa za izradu odluke pripremile su odluku o postavljanju manjih montažnih, privremenih objekata na gradskom Trgu, kaže Vesna Dmitrić, načelnica Gradske uprave za urbanizam:

– U skladu sa izmenom Zakona o planiranju i izgradnji, Članom 146, u obavezi smo da kao jedinica lokalne samouprave izmenimo trenutno važeću odluku o postavljanju objekata privremenog karaktera, u smislu da za sve njih ubuduće moraju postojati programi. Na osnovu tih programa, postavljaće se i uklanjati bašte ugostiteljskih objekata, tezge i svi drugi mobilijari.

Obaveštenje o početku rada na izradi te odluke postavljeno je na sajtu Grada Čačka. Svi zainteresovani građani su pozvani da upute primedbe, predloge i sugestije u vezi sa tim tekstom, u roku od osam dana, koji ističe u četvrtak, odnosno sutra.

Trg nije vašarište, ali…?

Kada je o još uvek važećoj odluci reč, primenjuje se od novembra 2016. godine i u skladu sa njom Gradska uprava izdaje odobrenja za zauzeće javnih površina, što podrazumeva i spomenute autiće za decu na delu šetališta. Već je izdato rešenje preduzetničkoj radnji Milisava Ratkovića za zabavne aktivnosti „Prva vožnja Ljubić“, kao i preduzetničkoj radnji Miladina Stamenića „Autodrum Ana Čačak“. Vesna Dmitrić navodi da su to dve radnje koje već godinama obavljaju svoju delatnost na gradskom trgu, a rešenja su im izdata na samo mesec dana, od 1. aprila do 1. maja ove godine. Prema tome, dečji autići će u datom periodu biti tretirani kao „pokretni aparati za zabavu“, a dalje će se postupati u skladu sa novim, očekivanim programom Javnog preduzeća Gradac, ali i primedbama koje budu dobili od sugrađana.

Hoće li i ovoga proleća Čačani, kao do sada, „pretrčavati“ centralni deo šetališne zone ka Domu kulture, manevrišući da izbegnu neko od dečjih vozila? Postoji li potreba za (stalnim) pozicioniranjem tezgi u srcu grada i da li će one služiti za turističku ponudu suvenira, trgovinu medom ili nešto drugo? Kako se uz sve to uklapa najavljeni spomenik županu Stracimiru? Pitanja su brojna, a na nadležnima je da ih zajednički sa građanima razmotre i donesu odluku u skladu sa opštim interesom.

POSTAVI ODGOVOR