Nadležnost nad rupama

Nadležnost nad rupama

0

Nadležni u Javnom preduzeću „Gradac“ u Čačku rupe na putu dele na dve grupe: na one koje su nastale oštećenjem saobraćajnica i na one koje su nastale potonućem šahti. Miloš Čekanović, rukovodilac tehničkog sektora u preduzeću „Gradac“ kaže da su za ove druge, nastale zbog problema sa šahtama, nadležna javna preduzeća koja ispod tih šahti imaju instalacije.

– Ta preduzeća su onda i dužna da o svom trošku saniraju potonuće šahte, lomljenja ili krađe poklopaca. A za slivnike, šahte od kišne kanalizacije i udarne rupe nadležno je naše preduzeće. Mi imamo plan rada za svaku godinu i na osnovu njega i popravljamo sve te rupe i oštećenja. Za ovu godinu smo završili 80% gradskih saobraćajnica, ostao nam je još samo jedan deo na Sajmištu, rekao je Čekanović.

POSTAVI ODGOVOR