Moravički okrug: Od početka godine obavljeno pet hiljada inspekcijskih kontrola Moravički...

Moravički okrug: Od početka godine obavljeno pet hiljada inspekcijskih kontrola Moravički okrug: Od početka godine obavljeno pet hiljada inspekcijskih kontrola

0

U pisarnici Moravičkog upravnog okruga u prvih šest meseci ove godine zavedeno je ukupno 5094 predmeta. U radu „na crno“ zatečeno je 39 subjekta, 269 lica bez regulisanog radno-pravnog statusa od kojih je sa 209 zaključen ugovor o radu. Doneta su 303 rešenja za otklanjanje nepravilnosti, podnete 262 prekršajne prijave, 9 za privredni prestup i 53 krIvične projave. Izrečeno je 28 mandatnih kazni i oduzeto robe u vrednosti od 1.647.330 dinara.

Sanitarna inspekcija je primila u rad ukupno 757 predmeta, obavila 248 redovnih, 48 kontrolnih i 33 vanredna nadzora. Doneto je 288 rešenja, 130 rešenja za otklanjanje nedostataka i 153 rešenja za zabranu rada licima. Podneta su 22 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i naplaćeno 28 mandatnih kazni. Ekološka inspekcija je primila u rad 68 predmeta, izvršila 59 kontrola. Doneto je 19 rešenja o otklanjanju nepravilnosti i podneto 5 prekršajnih prijava.

Veterinarska inspekcija je zavela 1734 predmeta, rešila 1467, donela 509 rešenja, izdala 181 serifikat, sačinila 70 službenih beleški, podnela 54 prekršajne prijave, 6 prijava za privredni prestup i 1 krivičnu prijavu. Inspekcija rada je izvršila ukupno 449 nadzora, 149 redovnih, kontrolnih 48, integrisanih 193, po zahtevu stranaka 113 i 20 nadzora povodom teških telesnih povreda. U vršenju integrisanih nadzora inspektori rada su doneli ukupno 12 rešenja, sa 31 naloženom merom. U oblasti radnih odnosa doneto je 9 rešenja, a 9 zaposlenih je podnelo zahtev za odlaganje od izvršenja rešenja o otkazu ugovora o radu. Izvršeni su pojačani inspekcijski nadzori u delatnosti sportskih kladionica i igara na sreću, agencija za nekretnine, fizičko-tehničkog obezbeđenja, autootpada, medijskih kuća, veterinarskih i poljoprivrednih apoteka, hostela i objekata za smeštaj. U navedenom periodu izdato je 9 prekršajnih naloga i podneto 7 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka.

Granična sanitarna inspekcija je tokom prvih 6 meseci izvršila pregled kod 1542 pošiljke iz uvoza. Broj zahteva za pregled pošiljki predmeta opšte upotrebe iznosio je 1457, dok je broj pošiljki životnih namirnica iznosio 85. U navedenom periodu bila je 1 zabranjena pošiljka, u količini od 120 kg. U prvih 6 meseci doneto je ukupno 1541 saglasnosti za carinjenje uvoznih pošiljki.

Inspektor granične fitosanitarne inspekcije, u prethodnih 6 meseci, u rad je primio 131 zahtev, izvršio isti broj kontrola i sačinio 131 zapisnik. U navedenom periodu doneo je 133 rešenja o dozvoli uvoza i izdao 28 sertifikata za izvoz u Republiku Makedoniju.

Fitosanitarna inspekcija je obavila ukupno 529 kontrola, izdala 13 rešenja o prepakivanju semena, 89 uverenja o priznavanju semena, 3 rešenja o nepriznavanju semena, izdala 74 fitosertifikata i primila 250 prijava za proizvodnju semena i sadnog materijala. Donela je 9 rešenja o nalaganju mera, 1 rešenje o zabrani prometa, 1 rešenje o zabrani proizvodnje, izdala 1 sertifikat za proizvodnju sadnog materijala.

Tržišna inspekcija je izvršila 302 inspekcijska pregleda, sastavila isto toliko zapisnika, donela 81 rešenje o otklanjanju utvrđenih nepravilnosti, podnela 95 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, 35 rešenja o oduzimanju robe i stavila van prometa robe u vrednosti od 1.152.685 dinara. Inspektori poljoprivredne inspekcije su izvršili 236 kontrola, doneli 37 rešenja, podneli 14 prekršajnih prijava, 3 prijave za privredni prestup i 40 krivičnih prijava. U navedenom periodu oduzeto je i uništeno 115 litara alkoholnih pića, u vrednosti od 21.480 dinara.

Šumarska inspekcija je izvršila ukupno 206 nadzora i to prema Zakonu o šumama 113, Zakonu o divljači i lovstvu 21, Zakonu o reproduktivnom materijalu šumskog drveća 61 i Zakonu o zaštiti bilja od biljnih štetočina 11. U kontrolisanom periodu doneto je 14 rešenja, podneta 41 prekršajna prijava i 12 krivičnih prijava. Izdato je 54 uverenja i privremeno oduzeto 114 m³ drveta. U istom periodu izrečeno je 12 osuđujućih presuda, sa kaznom u iznosu od 473.000 dinara.

Vodni inspektor je izvršio 90 kontrola po nalogu šefa RVI, sačinio 87 zapisnika na terenu, doneo 41 rešenje, podneo 1 prekršajnu prijavu i prosledio 108 dopisa strankama. Inspektori zdravstvene inspekcije su izvršili 189 nadzora po planu, 61 po zahtevu stranaka i 154 van plana. Izrečeno je 52 mere za otklanjanje nedostataka i doneto 46 rešenja za početak obavljanja delatnosti.

Turistička inspekcija je izvršila ukupno 130 kontrola, od čega 108 kontrola u ugostiteljskim objektima za ishranu i piće i 22 kontrole turističkih agencija. Doneto je 8 rešenja kojima je naloženo neregistrovanim subjektima da pokrenu postupak upisa u Registar privrednih subjekata i kojima je zabranjeno da obavljaju ugostiteljsku delatnost do ispunjenja za to propisanih uslova. U navedenom periodu doneto je 8 rešenja o otklanjanju nedostataka u ugostiteljskim objektima za ishranu i piće i donet 1 zaključak o dozvoli izvršenja rešenja. U prethodnih 6 meseci podneto je i 23 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i izdato 3 prekršajna naloga. Turistički inspektori su obavili 15 inspekcijskih nadzora, u kasnim noćnim satima, uz asistenciju policije.

POSTAVI ODGOVOR