Nastavljena arheološka iskopavanja na Rudniku

Nastavljena arheološka iskopavanja na Rudniku

0

Arheološka istraživanja na Rudniku ove godine se sedmo leto zaredom nastavljaju iskopavanjima na jednom velikom profanom i jednom velikom sakralnom objektu. Kako kaže Aleksandar Marušić, vršilac dužnosti direktora Muzeja rudničko-takovskog kraja, u Gornjem Milanovcu objekti se nalaze na privatnom posedu na obodu varošice Rudnik i na prostoru Stacionara.

– Prošle godine je pronađen tipar kneza Lazara za koji se smatra da je jedan od najvećih arheoloških pronalazaka u Srbiji u prvih 15 godina 21. veka. Sa dosadašnjim rezultatima i sa novim sondiranjem terena, očekuje se objedinjavanje dosadašnjih saznanja o planini Rudnik i utvrđenju na ovoj planini čime se dobija celishodna slika kosmopolitskog života srednjovekovnog Rudnika. Ekipu arheologa predvode Ana Cicović, viši kustos-arheolog našeg Muzeja i Dejan Radičević sa grupe za arheologiju Filozofskog fakulteta iz Beograda i oni prvenstveno tragaju za predmetima iz tog perioda koji bi im pomogli da rekonstruišu život na Rudniku, rekao je Marušić.

POSTAVI ODGOVOR