Neophodna saradnja privrede i institucija sistema

Neophodna saradnja privrede i institucija sistema

Od 1.januara naredne godine na snagu će stupiti novi zakon o privrednim komorama koji bi trebalo da predstavi jedinstveni komorski sistem i od kojeg se očekuje da će omogućiti efikasnije zastupanje interesa privrede na moderan, kvalitetan i racionalan način

0

Od 1.januara naredne godine na snagu će stupiti novi zakon o privrednim komorama koji bi trebalo da predstavi jedinstveni komorski sistem i od kojeg se očekuje da će omogućiti efikasnije zastupanje interesa privrede na moderan, kvalitetan i racionalan način. Kako kaže Gorana Tanasković, šef čačanske filijale Regionalne privredne komore Kraljevo, novi sistem organizacije i rada Privredne komore Srbije zasnovan je na modelima iz Austrije i Nemačke.

– Ono što će biti novina u ovom zakonu, ali i u jedinstvenom komorskom sistemu je to što je predviđena bolja saradnja privrede i države. Jedinstveni komorski sistem treba da bude ozbiljan partner državi u donošenju mera ekonomske politike zasnovanih, pre svega, na predlozima i inicijativama privrednika. Bili smo svedoci poslednjih godina da komunikacija između privrede i ustanova koje donose zakone i akta koja se odnose na naše privredne subjekte nije bila dvosmerna. Nismo dobijali odgovore od nekih ministarstava, a i donošena su zakoni, akti i načela koji pre toga nisu razmatrana sa privrednicima. To je, naravno, izazivalo probleme u poslovanju, kaže Tanasković.

Jedinstveni komorski sistem trebalo bi da smanji nesuglasice između države i privrede

Gorana Tanasković očekuje da će stupanjem na snagu novog zakona o privrednim komorama biti uspostavljena bolja saradnja između privrednikai državnih institucija.

– Neophodno je da se reč privrednika čuje tamo gde treba da se čuje. Naime, ne bi trebalo da bude donet nijedan zakon koji se tiče poslovanja privrede, a da pre toga ne budu konsultovani upravo privrednici na koje se taj zakon odnosi. Jedna od novina je i uvođenje ugovorenih privrednih komora kao novog vida udruživanja privrednih subjekata. Njih može osnovati najmanje 100 privrednika sa ciljem osnivanja zajedničkog poslovanja. Nov je i termin granskih udruženja koji ranije zakon nije poznavao, a detaljno je regulisano i pitanje stranih privrednih komora i njihovog statusa.

Regionalne privredne komore i dalje će funkcionisati

Bez obzira na uvođenje jedinstvenog komorskog sistema, regionalne privredne komore i dalje će funkcionisati na onim područjima na kojima su i do sada to činile.

– To znači da će se reč privrednika čuti i sa terena, odnosno iz unutrašnjosti. Ono što je najbitnije to je da sami privrednici budu aktivniji i da što više traži usluge koje njihova privredna komora može da im pruži. I do sada je to bio veliki broj usluga, ali sada će ih biti još više jer se veliki broj nadležnosti sa Privredne komore Srbije spušta na nivo regionalnih komora, rekla je Tanasković.

POSTAVI ODGOVOR