Predaja zahteva za zamenu vozačke dozvole i subotom

Predaja zahteva za zamenu vozačke dozvole i subotom

0

Policijska uprava u Čačku saopštila je da se zbog povećanog broja zahteva za zamenu vozačkih dozvola, od 13. maja zahtevi mogu predati i subotom od 08.00 do 13.00 časova. Zahtevi se mogu predati i putem interneta, tj.portala eUprava, korišćenjem usluge Zamena stare vozačke dozvole za novu (kartičnu).
Ovu elektonsku uslugu mogu koristiti vozači koji poseduju biometrijsku ličnu kartu sa čipom, kojima pravo upravljanja motornim vozilima nije ograničeno po uverenju o zdravstenoj sposobnosti, odnosno vozači koji nisu stariji od 65 godina života, dok vozači koji pored stare vozačke dozvole imaju i vozačku dozvolu izdatu od strane druge države, ne mogu koristiti elektronsku uslugu.
Vozačima koji na ovaj način podnose zahtev plaćanje je omogućeno kroz objedinjenu naplatu taksi, i oni će prilikom predaje zahteva dobiti uputstvo na koji način da izvrše uplatu.
Kada nova vozačka dozvola bude izrađena, građani će preko portala eUprava dobiti informaciju da se njihova vozačka dozvola nalazi u policijskoj upravi prema mestu prebivališta.

Od 10. juna ne važe stare vozačke dozvole

Nakon 10. juna 2017. godine vozačke dozvole izdate na starom, papirnom obrascu, neće moći da se koriste za upravljanje vozilom u saobraćaju, ali će i nakon tog datuma moći da se zamene za nove vozačke dozvole.

POSTAVI ODGOVOR