Problemi Centra su i problemi korisnika

Problemi Centra su i problemi korisnika

Korisnicima usluga Centra Zakon garantuje privatnost ali je to, u uslovima u kojima radi čačanski Centar za socijalni rad, nemoguća misija

0
Jedna od kancelarija u Centru

Centar za socijalni rad u Čačku smešten je na tri lokacije što, prema rečima direktorke Branimirke Radosavčević, opterećuje unutrašnju oragnizaciju stručnog rada s obzirom na to da je u pitanju timski rad. Ona naglašava da u takvim uslovima rada najviše trpe korisnici usluga Centra, odnosno njihova zaštita.

– Postojeći poslovni prostor je neuslovan i neadekvatan, prvenstveno sa stanovišta korisnika. U situaciji kada u jednoj kancelariji radi od dva do pet stručnih radnika, korisniku ne možete da obezbedite privatnost. Ako je on došao ovde zato što hoće da podnese zahtev za socijalnu pomoć, ako je došao ovde jer se roditelji razvode pa treba da se dogovore oko poveravanja deteta, ako je neko ovde zbog nasilja u porodici onda je minimum obezbediti mu privatnost, a i Zakon o socijalnoj zaštiti korisnicima garantuje pravo na privatnost. U ovakvim uslovima to je nemoguće ispoštovati. Individualni prijem stranaka je u našim uslovima otežan. Stručni radnici se „dovijaju„: jedan izađe iz kancelarije da bi drugi mogao da obavi individualni razgovor sa strankom, ali to, prosto, nije rešenje, kaže Radisavčević.

Arhiva Centra
Arhiva Centra
Otežano i čuvanje evidencije; arhiva u šupama

Direktorka Centra za socijalni rad podseća koliko je važno čuvati evidenciju i iznosi podatak da čačanski Centar ima 33.000 dosijea.

– Sve dosijee čuvamo u arhivi koja, ustvari, predstavlja dve zgrade u dubini dvorišta, mada bi se one pre mogle nazvati šupama. Svaki od dosijea se oseća na vlagu koja je zahvatila ove prostorije. Ovakav poslovni prostor neadekvatan je i kada se u obzir uzme da 85% zapsolenih čine žene koje bi trebalo da uživaju posebnu zaštitu u pogledu obezbeđivanja uslova za zdrav i bezbedan rad. Inače, mi smo 24.novembra obeležili 57 godina rada, a ono što se za sve ovo vreme nije promenilo to je poslovni prostor. Socijalna zaštita je razvijana, uvođeni su novi vidovi zaštite, samo je prostor i dalje neadekvatan, rekla je Radisavčević.

POSTAVI ODGOVOR