Produžen konkurs za subvencionisanje novih radnih mesta

Produžen konkurs za subvencionisanje novih radnih mesta

Razlog produžetka konkursa je to što u prvih mesec dana trajanja konkursa nisu realizovana sva za to predviđena sredstva; konkurs će biti otvoren do 30. septembra, odnosno do utroška sredstava

0
Ana Dojčilović

Grad Čačak i Nacionalna služba za zapošljavanje produžili su javni poziv poslodavcima za dodelu subvencija za zapošljavanje na novootvorenim radnim mestima. Posrednica u zapošljavanju u čačanskoj Filijali Nacionalne službe za zapošljavanje, Ana Dojčilović, tim povodom objašnjava da je razlog produžetka konkursa to što u prvih mesec dana trajanja konkursa nisu realizovana sva za to predviđena sredstva.

– Ovaj konkurs je raspisan početkom aprila i trajao je do 8.maja. Mađutim, imajući u vidu da je ostalo raspoloživih sredstava, konkurs je produžen do 30. septembra, odnosno do utroška raspoloživih sredstava. Ovo su inače sredstva koja je grad Čačak opredelio za podsticaj zapošljavanju njegovih građana. Radi se o subvencijama u jednokratnom iznosu od 220.000 dinara po jednom zaposlenom radniku, odnosno 300.000 po jednom invalidnom i radniku romske nacionalnosti, kaže Dojčilović.

Veliko interesovanje poslodavac i nezaposlenih

Posrednica u zapošljavanju u čačanskoj Filijali Nacionalne službe za zapošljavanje naglašava da je jedan od uslova konkursa da se zaposleni nalazi na evidenciji službe za zapošljavanje najmanje tri meseca pre nego što poslodavac, i to onaj iz privatnog sektora, podnese zahtev za prijem radnika u radni odnos.

– Važno je napomenuti i da će prilikom dodele ovih sredstava prednost imati poslodavci koji zapošljavaju radnike odrasle u hraniteljskim porodicama, radnike sa invaliditetom, mlade do 30 godina, supružnike iz porodica u kojima su oba supružnika nezaposlena, starije od 50 godina, samohrane roditelje, roditelje kojima je odlukom nadležnog suda povereno samostalno vršenje roditeljskog prava i Rome. U ovom trenutku u toku je potpisivanje ugovora na osnovu rezultata prvog kruga konkursa i mislim da je veoma važno da postoji veliko interesovanje i poslodavaca i nezaposlenih. Uostalom, to je tako već godinama unazad i za nas ne predstavlja iznenađenje, rekla je Dojčilović.

POSTAVI ODGOVOR