Računi za humanitarnu pomoć ugroženima od poplava

Računi za humanitarnu pomoć ugroženima od poplava

0

Čačak

Dinarski račun: 840-744141843-14
Šifra plaćanja: 253
Model: 97
Poziv na broj: 93034

Devizni račun: 01-504103-100001156-000000-0000
IBAN: RS35908504103000115612

Gornji Milanovac

Dinarski račun: 840-744151843-84
Šifra plaćanja: 253
Model: 97
Poziv na broj: 85041100

Devizni račun: 01-504104-100006869-000000-0000
IBAN: RS35908504104000686908

Lučani

Dinarski račun: 840-744151843-84
Šifra plaćanja: 253
Model: 97
Poziv na broj: 15-060

Devizni račun: 01-504104-100146356-000000-0000
IBAN: RS35908504104014635605

PODELI

POSTAVI ODGOVOR