STAMBENA AGENCIJA ČAČAK: Afirmisanje stambene podrške na lokalnom nivou

STAMBENA AGENCIJA ČAČAK: Afirmisanje stambene podrške na lokalnom nivou

Na kakve sve vidove pomoći novcem iz gradskog budžeta mogu računati stanari u kolektivnim oblicima stanovanja? Da li će lokalne stambene agencije postati javna preduzeća?

0

Osnovni vidovi stambene podrške na republičkom i lokalnom nivou, strategija i korisnici podrške, ali i jačanje svesti lokalnih vlasti o važnosti obezbeđivanja sredstava u budžetima za te namene, bile su neke od tema regionalne radionice održane 10. novembra u Vrnjačkoj Banji. Milan Draškić, direktor Gradske stambene agencije u Čačku, kaže da je jedna od najvažnijih tema bila jačanje lokalnih institucionalnih kapaciteta za sprovođenje Zakona o stanovanju.

– Ovom prilikom, poseban akcenat je stavljen na značaj i ulogu lokalnih stambenih agencija na planu sprovođenja Zakona o stanovanju i održavanju zgrada, kao i neophodnost njihovog opstanka u sredinama u kojima će eventualno, zbog gubitka statusa indirektnih budžetskih korisnika, doći do odgovarajućih organizacionih promena. Te promene bi, pre svega, podrazumevale transformaciju takvih stambenih agencija, kao vrste neprofitnih organizacija, u javna preduzeća, kaže Draškić.

Podrška za izradu elaborata o energetskoj efikasnosti

Direktor Gradske stambene agencije u Čačku kaže da novi Zakon o stanovanju i održavanju stambenih zgrada nudi široku lepezu finansijske podrške lokalnih samouprava građanima.

– Ono što je do sada primenjivano u Čačku i što će se tek dodatno afirmisati, odnosi se na podršku za izradu elaborata o energetskoj efikasnosti u zgradama. Nekoliko stambenih zgrada u našem gradu je već besplatno dobilo takve elaborate i to smo radili na bazi sporazuma o poslovno-tehničkoj saradnji sa Fakultetom tehničkih nauka. Ono što se sada radi i što će svakako biti nastavljeno i u narednom periodu odnosi se na program uređenja i sanacije fasada u ekstra zoni Čačka. Pritom, postoje nagoveštaji da će novac za te svrhe stizati ne samo iz gradskog, nego i iz budžeta nekoliko resornih ministarstava i da će biti upotrebljen i za sređivanje fasada u prvoj i drugoj, a ne samo u ekstra gradskoj zoni, rekao je Draškić.

POSTAVI ODGOVOR