Stručni skup čačanskog Muzeja o kamenu kroz prizmu kulturnog nasleđa

Stručni skup čačanskog Muzeja o kamenu kroz prizmu kulturnog nasleđa

Program je namenjen stručnjacima različitih profila koji se bave zaštitom kulturnog nasleđa, kao i đacima, studentima, umetnicima koji žele bolje da se upoznaju sa lepotom i prirodom kamena kao inspiracijom za stvaranje umetničkih dela

0
Foto: Narodni muzej Čačak

Narodni muzej u Čačku organizuje u sredu, 26. avgusta, stručni skup pod nazivom „Kamen kroz prizmu kulturnog nasleđa“. Predavanje će imati teorijski i praktični deo, a namenjeno je stručnjacima različitih profila koji se bave kulturnim nasleđem. Održava se u Regionalnom centru za stručno usavršavanje sa početkom u 9 sati, a u programu učestvuje 10 učesnika. Tema programa posvećena je materijalu koji se koristi od praistorije do današnjih dana, materijalu čija je struktura skriveno blago informacija taloženo milenijumima, objašnjava Delfina Rajić, direktorka čačanskog Muzeja.
– Program priprema naša Laboratorija za konzervaciju i restauraciju u saradnji sa prof. dr Kristinom Šarić, petrologom sa Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu i sa dr Josipom Šarićem, arheologom sa Arheološkog instituta iz Beograda. Program je namenjen stručnjacima različitih profila koji se bave zaštitom kulturnog nasleđa, pre svega paleontolozima, arheolozima, istoričarima umetnosti, etnolozima, konzervatorima, arhitektama, inženjerima, kao i đacima, studentima, umetnicima koji žele bolje da se upoznaju sa lepotom i prirodom kamena kao inspiracijom za stvaranje umetničkih dela. Kamen kao tema programa čini neraskidivi deo naših života, jer od njega gradimo domove i drumove, pod njim meljemo žito, koristimo ga i u hrani i u lekovima, njime se ukrašavamo, iz njega crpimo energiju i inspiraciju. Posmatranje kamena podjednako je intrigantno svakom čoveku, ali je poseban izazov posmatranje kamena onima kojima je to životno opredeljenje, rekla je Delfina Rajić.

U teorijskom delu biće predstavljen sažeti prikaz osnovnih genetskih tipova stena i objašnjenja njihovog nastanka kroz prizmu mikroskopskih proučavanja, kao i rutinske metode koju koriste eksperti petrološke struke.
– Uvođenje metode, koja je inače nedostupna najširoj javnosti, daje predavanju poseban kolorit jer otkriva potpuno novi svet kamena čije optičke karakteristike i prizori prevazilaze naučni značaj i vode posmatrača ka apstraktnom i univerzalnoj lepoti prirode. Drugi deo predavanja posvećen je primerima iz prakse koji se odnose na primenu petroloških proučavanja i znanja u oblasti istraživanja i zaštite kulturnih dobara izrađenih od kamena. Radionica, kao treći segment predavanja, uključuje praktičan rad sa polaznicima kojima će biti omogućeno da nauče i da se osposobe da makroskopski prepoznaju osnovne vrste stena koje se nalaze u prirodi. Za vežbe je pripremljena posebna zbirka stena. Osim za izradu oruđa i oružja i mnogih drugih predmeta profanog karaktera, kamen je tokom tog dugog perioda korišćen i za izradu predmeta sakralnog karaktera. Njegova upotreba u arhitekturi i umetnosti je još jedno poglavlje sveukupne priče o uzajamnom odnosu čoveka i te, najtrajnije, sirovine koju je u prirodi mogao da nađe. To interakcijsko oblikovanje kamena delovanjem čoveka ali i formiranje humanog društva upotrebom kamenih predmeta, prisutno je i danas, kada koristimo elektronske sprave pogonjene procesorima u čijem se jezgru nalazi silicijum, kao posredna veza sa kamenom, tom iskonskom sirovinom.

POSTAVI ODGOVOR