Učenici OŠ „Ratko Mitrović” od drugog polugodišta u svojim učionicama

Učenici OŠ „Ratko Mitrović” od drugog polugodišta u svojim učionicama

Rekonstrukcija se za sada odvija prema planiranoj dinamici; Kancelarija za javna ulaganja diktirala tempo čitave procedure

0

Rok za završetak radova na rekonsturkciji Osnovne škole Ratko Mitrović je kraj godine, tako da bi učenici početkom drugog polugodišta trebalo da se vrate u školu koja će biti u potpunosti adaptirana. Prema rečima Đura Ceranića, direktora ove obrazovne ustanove, radovi se za sada odvijaju prema planiranoj dinamici, a uporedo se radi nekoliko poslova.

– Do sada u našem gradu nijedna škola nije imala ovoliki obim radova koji se pratkično u jednom momentu odvijaju – radi se na fiskulturnoj sali, na postavljanju izolacije na objektu, rekonstrukciji hola škole, zameni stolarije, zameni sistema grejanja i drugo. U pitanju je sveobuhvatna, temeljna rekonstrukcija čitave zgrade i dvorišta. Radovi bi trebalo da budu završeni krajem godine, a prema obećanju svih onih koji učestuju u rekonstrukciji, to će zaista biti tako, a deca će već od drugog polugodiša krenuti u svoju školu.

 Zašto je kasnio početak rekonstrukcije škole?

U javnosti se u prethodnom periodu spekulisalo o tome zbog čega rekonstrukcija škole nije počela ranije, s obzirom na to da je ugovor između Grada i Kancelarije za javna ulaganja potpisan u oktobru prošle godine, kao i o tome zbog čega roditelji nisu blagovremeno obavešteni da će njihova deca nastavu pohađati u Prehrambeno – ugostiteljskoj školi.

 – Kada je u pitanju dinamika koja je prethodila početku izvođenja radova, ona je zavisila od određenih zakonskih regulativa, tojest od samog tempa raspisivanja javne nabavke i svih onih rokova koje treba ispoštovati pre nego što je potpisan ugovor sa izvođačem radova. Taj ugovor je potpisan od strane Grada. Čitavu dinamiku, javne nabavke i usvajanje projektne dokumentacije je sprovodila Kancelarija za javna ulaganja. Jednostavno, sve te radnje je bilo nemoguće uskladiti sa kalendarom obrazovno-vaspitnog rada jedne škole, i to je jedan proces koji tako funkcioniše u svim školama u Srbiji koje se rekonstruišu na ovaj način. Ono što je specifično je da smo mi prva škola u gradu koja prolazi kroz ovu proceduru, zbog čega je i bila postavljena gomila pitanja vezanih za samu javnu nabavku, za to da li su radovi mogli da počnu ranije, da traju kraće i slično. To su stvari na koje mi nikako nismo mogli da utičemo. Mi smo sredinom avgusta definitivno bili upoznati sa situacijom da će radovi biti sprovedeni i tek tada smo mogli da uđemo u pripremu nove školske godine, rekao je Ceranić.

POSTAVI ODGOVOR