Usvojeni amandmani opozicije vezani za slovne greške

Usvojeni amandmani opozicije vezani za slovne greške

- Važeći Poslovnik je star osam godina i neophodno ga je promeniti; u izmenama smo se oslonili na Poslovnik republičke Skupštine i na primere dobre prakse u drugim gradovima i opštinama, kaže Igor Trifunović, predsednik Skupštine grada Čačka

0

Promenu Poslovnika o radu Skupštine Čačka, Igor Trifunović, predsednik ovog tela, obrazlaže dugim trajanjem skupštinskih zasedanja i činjenicom da neke oblasti nisu uređene postojećim Poslovnikom. On kaže da sadašnji Poslovnik datira od pre osam godina i zaključuje da je svakom odborniku jasno da Poslovnik treba da pretrpi određene promene. Predlog novog Poslovnika rađen je po uzoru na Poslovnik republičke Skupštine, kaže Trifunović i dodaje da će čačanska Skupština zahvaljujući tome raditi mnogo efikasnije.

– Promene u Poslovniku tiču se i utvrđivanja tačaka dnevnog reda, odnosno njegovih dopuna, utvrđivanja kvoruma i uvođenja dana za glasanje. I nije tačno da želimo da uskratimo novinarima prisustvo na sednici, nego da uvedemo red u oblast informisanja u smislu da odredimo mesta za sedenje novinara, vreme za snimanje pokrivalica i slično. Dešavalo se u ranijem periodu da nam u salu ulaze nepoznate i neovlašćene osobe i to više ne smemo da dozvolimo, kaže Trifunović.

Iznenađen nekvalitetnim amandmanima opozicije

Predsednik Skupštine grada Čačka kaže da je od 1.125 amandmana Komisija za Statut Gradskom veću prosledila 353.

– Od tih 353 amandmana Gradsko veće je usvojilo 23 od čega je jedan amandman vladajuće većine, a ostali amandmani koje je podnela opozicija i uglavnom se odnose na slovne greške, sitne ispravke i tehničke popravke. Iznenadilo me je da opozicija nije imala kvalitetan predlog amandmana i da su amandmane podnosili kao da su samo želeli da ih ima što više. A ako amandman nije usaglašen sa gradskim Statutom i zakonima o lokalnoj samoupravi i lokalnim izborima, on ne može ni biti prihvaćen, rekao je Trifunović i dodao da su pojedini članovi Komisije za Statut iz redova opozicije na jučerašnjem zasedanju bili izrazito neprijatni zbog čega su i isključeni iz rada tog tela.

 

POSTAVI ODGOVOR