Voda na Zlatiboru je ispravna za piće 

Voda na Zlatiboru je ispravna za piće 

Građani slobodno mogu da koriste vodu, ona je bezbedna za upotrebu, čak je dosta bolje piti ovu vodu sa česme jer se kontroliše na svaka tri sata kod nas na postrojenju, navodi direktor zlatiborskog „Vodovoda“

0

Republički sanitarni inspektor je nedavno obavestio hotele i ustanove na Zlatiboru da voda iz Ribničkog vodosistema može da se koristi samo za sanitarno–higijenske potrebe, nakon čega se oglasilo i rukovodstvo Opštine Čajetina koje je tu informaciju dematnovalo. Po rečima Rada Jovanovića, direktora JKP „Vodovod Zlatibor“, na osnovu mišljenje Gradskog Zavoda za javno zdravlje iz Beograda voda iz Ribničkog vodosistema se može koristiti za piće uz sprovođenje određenih mera koje ovo preduzeće aktivno preduzima.

– Kvalitet vode na Zlatiboru je ujednačen više od 40 godina. Pravilnik se u međuvremenu promenio 1998. godine, pa je za nikl ustanovljena maksimalna dozvoljena koncentracija od 0,02 miligrama po litru, a do tada je bila 0,05 miligrama po litru. Mi smo uradili proširenu analizu i od preko 150 raznih parametara, samo je koncentracija nikla u granicama merne greške oko maksimalno dozvoljene koncentracije, tako da imamo zabeležena  prekoračenja koja se mere hiljaditim delovima miligrama po litru i to je zapravo prelaz na treću decimalu preko maksimalno dozvoljene koncentracije. Taj prelaz preko Pravilnika je toliko zanemarljiv da je praktično na nivou merne greške instrumenta. Sanitarni inspektor je morao da se drži Pravilnika pa je proglasio da je voda za sanitarno – higijensku upotrebu, međutim bez ikakve bojazni naši sugrađani, ali i gosti Zlatibora, mogu da koriste našu vodu jer je ona hemijski i mikrobiološki ispravna. Zavod za javno zdravlje iz Užica ima ugovor sa nama i uzorkovanje se radi svake sedmice na četiri mesta a uzorci se šalju Republičkom sanitarnom inspektoru. Dakle, građani slobodno mogu da koriste vodu, ona je bezbedna za upotrebu, čak je dosta bolje piti ovu vodu sa česme jer se kontroliše na svaka tri sata kod nas na postrojenju, rekao je direktor zlatiborskog „Vodovoda“.

U planu izrada nove tehnološke linije za preradu vode 

Aktivnosti na unapređenju prerade vode na postrojenju u Ribnici su već počele.

– Preduzimamo izmene na tehničko-tehnološkom procesu prerade vode na postrojenju u Ribnici. Već je raspisan tender za dobijanje generalnog projekta i u ovoj godini ćemo unaprediti preradu vode tako da ćemo i taj parametar dovesti u sklad sa Pravilnikom, istakao je Rade Jovanović.

POSTAVI ODGOVOR