Vođa štamparskih mašina

Vođa štamparskih mašina

0

Poslodavac: „Litopapir“ doo
Adresa:  Hajduk Veljkova 52, Čačak
E-mail: pravnasluzba@litopapir.rs
Lice za kontakt: Dragana Đorđević

Naziv posla: VOĐA ŠTAMPARSKIH MAŠINA
Broj traženih izvršilaca:  5 (pet)
Obrazovanje: poželjna  tehnička struka, ali će se u obzir uzimati i kandidati sa        sa drugim strukama
Radno iskustvo: bez obzira na radno iskustvo
Vrsta zaposlenja: na određeno vreme
Uslovi rada:  rad u smenama i zainteresovanost kandidata za rad, obuku i stručno usavršavanje
Mesto rada: Čačak
Napomena: Prijave dostaviti lično na portirnici preduzeća „Litopapir“  Čačak, ul. Hajduk Veljkova 52 ili elektronski, na e-mail adresu pravnasluzba@litopapir.rs

Trajanje konkursa: 2. 9. 2018.

PODELI