Za spasavanje u vanrednim situacijama Čačak obrazovao devet jedinica

Za spasavanje u vanrednim situacijama Čačak obrazovao devet jedinica

U okviru Odeljenja za vanredne situacije u Čačku,  obrazovano je devet specijalizovanih jedinica za zaštitu i spasavanje sa ukupno 357 pripadnika

0

Danas je u Čačku održana treća redovna sednica Okružnog štaba za vanredne situacije Moravičkog okruga na kojoj je, između ostalog, razmatrana i usvojena informacija o dostignutom nivou popunjenosti, opremljenosti i obučenosti specijalizovanih jedinica civilne zaštite, koju je podnelo Odeljenje za vanredne situacije u Čačku.

U okviru ovog Odeljenja obrazovano je devet specijalizovanih jedinica za zaštitu i spasavanje sa ukupno 357 pripadnika. U pitanju su vod za zaštitu od požara, odeljenje za spasavanje na vodi i pod vodom, vod za pružanje prve pomoći, za RHB zaštitu, za spasavanje iz ruševina, vod za zbrinjavanje, odeljenje za osmatranje, četa za uzbunjivanje i odeljenje za telekomunikacije.

Okružni štab za vanredne situacije dobija nove članove

Podržan je predlog komandanta i načelnika Okružnog štaba da se od Republičkog štaba za vanredne situacije zatraži promena u sastavu Okružnog štaba za četiri člana, a da se za nove članove Okružnog štaba za vanredne situacije Moravičkog upravnog okruga imenuju Draško Darijević načelnik Policijske uprave u Čačku za poslove bezbednosti, Dr Biljana Kočović načelnik Odeljenja urgentne medicine u Bolnici u Čačku za medicinsku pomoć i epidemiološku zaštitu, Radmila Gavrilović iz Crvenog krsta u Čačku za evakuaciju i zbrinjavanje i Svetlana Milinski, direktor „Štrabaga“ u Čačku za poslove spasavanja iz ruševina.

POSTAVI ODGOVOR