,,Zašto su naše starine uvek mlade“

,,Zašto su naše starine uvek mlade“

0

Predavanje pod nazivom Tezejev brod ili zašto su naše starine uvek mlade, koje se održava sutra u organizaciji Narodnog muzeja u Čačku, otvara nova pitanja i vezi sa zaštitom kulturnog nasleđa, sa ciljem osvetljavanja rada na očuvanju kulturnog blaga, kaže Delfina Rajić, direktorka Narodnog muzeja.

– Ova tematika je veoma važna, budući da  pitanja zaštite i vrednovanja različitih tipova i slojeva nasleđa značajno utiče na atmosferu i dinamiku nekog mesta i na život svih nas, objašnjava ona.

Predavanje će se održati u Centru za stručno usavršavanje u Čačku, u petak 16. septembra u 12.00 sati, a na predavanju će govoriti Prof. dr Milan Popadić, istoričar umetnosti.

OPIS PREDAVANjA:

Početkom doba koje zovemo naša era, u spisu o Tezeju, Plutarh kaže kako su brod, u kojem su se Tezej i mladi Atine vratili sa Krita, Atinjani dugo čuvali menjajući staru drvenu građu sklonu propadanju, novom i jačom. Tako je, piše Plutarh, ovaj brod postao nezaobilazan primer među filozofima za logično pitanje o tako zbrinutim stvarima; jedna strana držala je da je brod ostao isti, a druga da nije. Naše pitanje nije kome ćemo u ovoj raspravi držati stranu, već zašto se uopšte o starinama staramo i čemu one služe danas i nama. A to danas i to nama su veoma promenljive, proklizavajuće kategorije. Zato ćemo u pokušaju da odgovorimo na pomenuto pitanje nužno morati da se susretnemo sa nedoumicama vezanim za stvaranje ličnih i kolektivnih identiteta, društvenih i kulturnih vrednosti, te upotrebe tradicionalnih tehnoloških postupaka i čarobnih štapića digitalnog doba u zaštiti baštine. A, konačno, sve to radimo da bi smo saznali odgovor na jedno, samo naizgled, paradoksalno pitanje. Ono glasi: Zašto su naše starine uvek mlade?

POSTAVI ODGOVOR