[rstr_selector]

Neozbiljna organizacija Letnjih dana kulture

Pred sam početak kulturne manifestacije „Letnji dani kulture“ autori programa su saznali da sav njihov rad pada u vodu, jer čačanska lokalna samouprava, tačnije nadležni iz Doma kulture, nisu na vreme razmišljali o načinu na koji će fizičkim licima isplatiti sredstva odobrena za realizaciju projekata.

Preti epidemija biljnih bolesti

Kišni period, koji je za nama, doprineo je da se mnoge biljne bolesti rašire u tolikom obimu da će prinosi pojedinih poljoprivrednih i voćnih kultura, u najboljem slučaju, biti prepolovljeni.