[rstr_selector]

АГРОСАВЕТНИК, 27. септембар 2020.

У пољопривредној производњи веома су значајни хранљиви елементи, као што су азот, фосфор и калијум јер у зависности од њихових залиха у земљишту биљке ће имати уједначен раст и развој и давати добре приносе. Калијум је један од три најважнија елемента,  има веома важну улогу у животу биљака и њиховом вегетативном развитку и важно је […]