[rstr_selector]

АГРОСАВЕТНИК, 31. јануар 2021.

Државни подстицаји за пољопривреду имају све значајнију улогу у пословању породичних газдинстава. У времену када села одумиру, а пољопривредни произвођачи се боре са различитим проблемима у послу, интервенције државе путем државних подстицаја за пољопривреду могу битно успорити негативне промене у сектору аграра, како оне демографске тако и економске. Могу утицати на повећање продуктивности газдинства, као […]