[rstr_selector]

АГРОСАВЕТНИК, 31. јануар 2021.

Захтеви за средства опредељена Уредбом за директна давања у 2021. години подносе се од 1. марта до 30. априла текуће године. Од 1. фебруара почиње подношење захтева за подстицаје за тов јунади, јагњади, јаради или свиња.

Државни подстицаји за пољопривреду имају све значајнију улогу у пословању породичних газдинстава. У времену када села одумиру, а пољопривредни произвођачи се боре са различитим проблемима у послу, интервенције државе путем државних подстицаја за пољопривреду могу битно успорити негативне промене у сектору аграра, како оне демографске тако и економске. Могу утицати на повећање продуктивности газдинства, као и на смањен ризик задуживања. Међутим, могу имати и негативан утицај на ефикасност пољопривредних газдинстава онда када се користе за покриће растућих трошкова услед погрешних одлука у пословању.

Саветодавци у области аграра наводе да је веома важно да пољопривредно газдинство добро познаје своје капацитете и ограничења и да има одређени бизнис план, како би подстицаје у пољопривреди могло да искористи за квалитетније планирање будуће производње.

Уредбом о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2021. години, Влада је прописала обим средстава, врсте и максималне износе по врсти подстицаја у пољопривреди и руралном развоју за текућу годину. Подстицајна средства могу се користити за различите намене – од куповине грла стоке, преко електрификације поља, до органске производње и подстицаја за младе пољопривреднике, објашњава Биљана Јањић, саветодавац за агроекономију у Пољопривредној саветодавној и стручној служби Чачак.

– Подстицајна средства у оквиру мере подршке руралном развоју могу се користити за следеће намене: за инвестиције и набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње, како у биљној тако и у сточарској производњи; за набавку квалитетних приплодних грла; за изградњу и опремање објеката. У овој години, такође су опредељена средства и за набавку нових трактора, а као и у прошлој години препозната је потреба за инвестицијама за електрификацију поља. Поред тога, средства су опредељена и за оне који желе да унапреде квалитет вина и ракије и пољопривредно-прехрамбених производа, као и за оне који се баве органском производњом, без обзира на то да ли је у питању биљна или сточарска производња. Овом уредбом и ове године за подршку младима у руралним подручјима опредељена су средства као и у претходних неколико година. Подстицаји се исплаћују у максималном износу од 50% у вредности мера руралног развоја за сва подручја у којима нису отежани услови рада у пољопривредни, а за подручја у којима су отежани услови рада у пољопривреди подстицаји износе 65%.

Подизање вишегодишњих засада винове лозе такође је обухваћено овогодишњом расподелом подстицаја, наводи саговорница.

Према Правилнику о подстицајима за инвестиције у вишегодишње засаде винове лозе, подстицаји се односе на физичко-хемијску анализу земљишта са препоруком ђубрења земљишта за садњу;  израду виноградарског пројекта; припрему, обраду земљишта, копање јамића за садњу и садњу; набавку садница винове лозе; набавку наслона за производне засаде, односно коља код засада винове лозе са одомаћеним сортама које се гаје са традиционалним узгојним облицима. У Правилнику се наводи да право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава, налазе се у активном статусу и ако су уписана у Виноградарски регистар у складу са законом којим се уређује вино.

– Висина подстицаја креће се у максималном износу од 60%. И ове године Министарство је определило средства у виду регреса премије осигурања и они се исплаћују у максималном износу од 40% од плаћене премије осигурања у подручјима где није отежано бављење пољопривредном производњом, односно 45% од плаћене премије осигурања у подручјима у којима је отежано бављење пољопривредном производњом. Изузетак представљају Моравички, Златиборски, Подунавски, Шумадијски и Колубарски окрузи, где је висина подстицаја у максималном износу од 70% од плаћене премије осигурања због штета односно елементарних непогода које су последњих година у овим подручјима биле изражене.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде расписало је Јавни позив за подношење захтева за подстицаје за електрификацију поља у 2021. години. Захтев за остваривање права на подстицаје подноси се у периоду од 1. фебруара до 1. септембра текуће године.

– Подршка инвестицијама се исплаћује у максималном износу од 90% од вредности мере руралног развоја. Предмет подстицаја по овом јавном позиву обухвата набавку каблова, остале пратеће опреме као и припрему терена и прикључака на електромрежу. Највиши укупни износ подстицаја по овом јавном позиву је 800 хиљада динара, при чему право на конкурисање имају сва физичка лица носиоци породичног пољопривредног газдинства као и правна лица, задруге и предузетници. Услов по овом јавном позиву је да се конкурише на остваривање права преко предрачуна за предметну инвестицију који не сме да буде старији од 30 дана од дана подношења захтева, као и потврде од ЈП „Електропривреда Србије“ да је та катастарска парцела која је предмет инвестиције обухваћена пројектом изградње електромреже средњег или високог напона и да је на њој могућ прикључак на електромрежу.

Што се тиче подстицаја у органској производњи, сви заинтересовани за подношење захтева за подстицаје у органској биљној производњи морају испуњавати три услова, односно: да су са овлашћеном контролном организацијом закључили уговор о вршењу контроле и сертификације у органској производњи који важи за годину за коју се подноси захтев за коришћење подстицаја; да у случају закупа пољопривредног земљишта на коме се обавља органска производња или у случају земљишта које је добијено на коришћење имају закључен уговор о закупу, односно о коришћењу земљишта најмање три године од дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје за органску биљну производњу; да у наредне три године од године за коју су остварили право на подстицаје за органску биљну производњу примењују методе органске биљне производње у складу са законом којим се уређује органска производња, на катастарским парцелама за које су остварили право на подстицаје за органску биљну производњу.

Захтеви за средства опредељена Уредбом за директна давања у 2021. години подносе се од 1. марта до 30. априла текуће године. Биљана Јањић позива све пољопривредне произвођаче да се на време припреме како би испоштовали овај рок.

– Неке субвенције су остале исте као и у прошлој години. Премија за млеко остаје 7 динара по литру млека. Основни подстицаји за биљну производњу износе 5200 динара по хектару обрадивих површина, а подношење захтева траје од 1. марта до 30. априла. Подстицаји за квалитетне млечне приплодне краве остају 25.000 динара, за товне бикова 15.000 динара, за квалитетне приплодне овце и овнове односно козе и јарчеве 7000 динара.

Од 1. фебруара почиње подношење захтева за подстицаје за тов јунади, јагњади, јаради или свиња.

– Сви они који су предавали та грла од 1. јула прошле године могу од 1. фебруара почети са подношењем захтева. И ове године је остало да се може максимално поднети 3 захтева у периоду слања – за товну јунад минимум три грла по захтеву, а за товну јагњад 10 јагњади по захтеву. Од 1. фебруара, сви пољопривредни произвођачи који немају уматичене краве, односно који имају краве које су уматичене а не могу да остваре право од 25.000 динара због броја који је одређен другим Правилником, подносе захтеве за краве чија се телад користе за тов, у износу од 20.000 динара. Овом приликом позивам пољопривредне произвођаче да спреме своју документацију и да на време крену са подношењем захтева.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде објавило је и план позива за ИПАРД подстицаје за пољопривреду у 2021. години, а јавни позиви у складу са мерама 1, 3, 7 и 9 очекују се у току године, објашњава саговорница.

– Према том Плану позива, од 1. априла до 30. јуна текуће године трајаће пријављивање за Меру 1  – инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, у коју спада изградња и опремање објеката укључујући и набавку опреме и друге механизације, изузев трактора. За ову меру је опредељено више од 6,6 милијарди динара. Јавни позив за Меру 3, односно инвестиције у физичку имовину у вези са прерадом и маркетингом пољопривредних производа и производа рибарства, биће отворен од 4. маја до 15. Јула, а за ову меру опредељено је више од 2,35. Заинтересовани за Меру 7 – Диверзификација пољопривредних газдинстава и развој пословања, за коју је опредељено око 1,8 милијарди динара, моћи ће да се пријављују од 1. јуна до 30. августа текуће године. Мера 9 која подразумева техничку помоћ, отворена је целе године и износ опредељених средстава је око 150 милиона динара.

Поделите вести

Остави коментар

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *