Više cene karata u gradskom i prigradskom prevozu

Više cene karata u gradskom i prigradskom prevozu

U odluci o povećanju cene karata na gradskim i prigradskim linijama Autoprevoz navodi da je poslednje povećanje cene karata bilo 2012. godine i da cena nafte i troškovi poslovanja preduzeća uslovljavaju poskupljenje karte

0

Na Gradskom veću Čačka juče je usvojen zahtev čačanskog Autoprevoza da se cene prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju povećaju u proseku za 10 odsto.

Vladimir Gojgić, vršilac dužnosti načelnika Gradske uprave za lokalni ekonomski razvoj, kaže da je uz zahtev priložena odluka Nadzornog odbora Autoprevoza u kojoj se navodi da je poslednje povećanje cene karata bilo 2012. godine i da cena nafte i troškovi poslovanja preduzeća uslovljavaju poskupljenje karte za prevoz na gradskih i prigradskim linijama.

 Cena karte veća u proseku od 2 do 10 dinara

– Autoprevoz je dostavio zahtev za davanje saglasnosti na povećanje cene prevoza putnika u gradskom saobraćaju za 10 odsto i prigradskom saobraćaju za 9,94 odsto i uz ovaj zahtev je dostavio Odluku Nadzornog odbora preduzeća o povećanju cena i strukturi predložene cene po dužnom kilometru sa obrazloženjem koje sadrži razloge za promenu cena. Prethodno povećanje cena prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju bilo 15. decembra 2012. godine. Takođe je jedan od razloga i promena cene nafte kao i drugih troškova poslovanja ovog preduzeća koje cene mora uskladiti sa svojim poslovanjem, odnosno da ne bi poslovali sa gubitkom. Njihova kalkulacija sadrži sve elemente za određivanje cene komunalnih usluga koji su definisani Zakonom o komunalnim delatnostima i ovo procentualno povećanje bi u praksi značilo da bi cena karata bila veća za 2,00 do 5,00 dinara u gradskom sabraćaju, odnosno od 5,00 do 10,00 dinara u prigradskom. To je neko minimalno povećanje, sa kojim grad za sada može da se saglasi, iako su nadležni iz Autoprevoza smatrali da treba da bude i veće, zbog čega su uz zahtev dostavili i cene u drugim gradovima koje su dosta veće u odnosu na naše, rekao je Gojgić.

POSTAVI ODGOVOR