[rstr_selector]

Gradsko kupalište bez toaleta

Kupači na Gradskoj plaži kod brane na Moravi i prošle godine su se žalili na nehigijenu toaleta koji se nalazi na desnoj obali reke.