[rstr_selector]

Subvencije za navodnjavanje

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisalo je još jedan konkurs za dodelu subvencija poljoprivrednicima za navodnjavanje ratarskih i voćarskih kultura. Prvi koknurs odnosio se na subvencionisanje izgradnje vodozahvata, a ovaj sada, odnosi se na kupovinu nove opreme za zalivanje, pre svega pumpi i razvodne mreže.

Posao pronašlo šestoro lica sa invaliditetom

Većina gradova u Srbiji izdvaja značajna sredstva kako bi se u tim mestima smanjio broj nezaposlenih. Za tri programa Lokalnog akcionog plana zapošljavanja, u budžetu grada Čačka za rešavanje pitanja nezaposlenosti izdvojeno je 30 miliona dinara.