[rstr_selector]

Budžet Čačka opterećen kreditima i izgubljenim sudskim sporovima

Kada se saberu troškovi svih nosilaca gradskog budžeta Čačka, dobijamo sumu od milijardu i sto tri miliona dinara. A kada se tome dodaju plate zaposlenih, ispostavi se da se samo za ove dve stavke potroši polovina budžeta. Diplomirani ekonomista i predsednik Saveta za budžet i finasije u prethodnom sazivu čačasnkog parlamenta, Dragan Vučetić, tvrdi da ove dve pozicije nikada ranije nisu trošile 50 odsto budžeta i da će usvajanjem rebalansa budžet grada Čačka postati isključivo potrošački.

– Kada je usvojen osnovni budžet za 2016. još u decembru prošle godine, isticali smo da taj budžet nije dobar jer se mnogo sredstava iz njega troši na razne usluge, putovanja, specijalizovane nabavke roba i korišćenje, tako da je to bila osnovna primedba.

Izmenama i dopunama budžeta za 2016. godinu ta potrošnja i pozicija u budžetu je sada još veća. Da podsetim da je za tu namenu za korišćenje roba i usluga u 2015. godini bilo potrošeno 845 miliona dinara iz budžeta grada Čačka, a sada je za tu namenu predviđen trošak od milijardu i 103 miliona dinara odnosno 32.74 odsto, tačnije trećina budžeta odlazi samo na razne troškove. Tome treba dodati novih 70 miliona zaduživanja. Bilo je u planu da se grad u ovoj godini zaduži za 55 miliona dinara, a ovim izmenama i dopunama budžeta za 2016. godinu planirano je 123,6 miliona dinara. Za šta je tih 70 miliona potrebno ako se već hvalimo da nam je budžet odgovoran, valjan, likvidan, zašto onda mi uzimamo novi kredit, pita se Dragan Vučetić.

Više za troškove, manje za investicije

– Kada saberemo sve troškove gradske uprave, javnih preduzeća i ustanova, dobija se cifra od milijardu i 103 miliona dinara, što je u odnosu na prethodnu godinu 260 miliona dinara više. Reč je o novcu koji je utrošen na ugovore koji nisu investicioni već isključivo potrošački, zato ja ističem da je ovaj budžet za 2016. godinu isključivo potrošački. Ako tome pridodamo i troškove za zaposlene koji su u visini od 690 miliona dinara odnosno 20 odsto budžeta, dolazimo do situacije da se samo za te dve namene potroši preko polovine budežeta, odnosno 53.22 odsto.

Da vas podsetim kao neko ko je bio predsednik Saveta za budžet i finansije u prethodnim sazivima skupštine grada Čačka, nikada ove dve pozicije nisu prelazile 50 odsto. Ovim izmenama i dopunama budžeta te pozicije se još uvećavaju. Ako povećate neke troškove to mora da se odrazi nekim smanjenjem, a ono što je poražavajuće, u ovom budžetu smanjenje se vrši na račun investicija. Na investicije se daje 455 miliona dinara što je problematično jer samo 2013. godine za investicije iz budžeta potrošeno je skoro 700 miliona dinara, što je smanjenje za nekih 250 miliona dinara. Povećanje troškova budžeta je 260 miliona dinara, a smanjenje investicija u budžetu je za 250 miliona dinara. To je taj sistem spojenih sudova, kada se jedna strana povećava, druga mora da se oduzme, objašnjava Dragan Vučetić.

Udvostručena budžetska sredstva za tužbe

Kada je 2015. godine planiran budžet za ovu godinu, predviđeno je da se za sudske troškove i tužbe potroši oko 45 miliona dinara, međutim rebalansom će taj iznos biti udvostručen.

– Za sudske troškove je planirano da se potroši nekih 45 miliona dinara i tu spadaju ujedi pasa, razne tužbe građana prema lokalnoj samoupravi, tužbe radnika koji su na nezakonit način ostali bez radnog mesta ili funkcije. Deset meseci kasnije dolazimo do situacije da za tu namenu treba potrošiti 88,6 miliona dinara odnosno novih 43 miliona dinara. Otkazi i politička prepucavanja naplaćuju se iz gradskog budžeta. Dolazimo u situaciju da imamo veća izdvajanja za sudske troškove, nego što dajemo za socijalnu zaštitu koja iznosi 87 miliona. Pitamo nosicoe odgovornosti i gradonačelnika i njegove saradnike zašto mi trošimo 88 miliona dinara za novčane kazne i penale, kaže Vučetić.

Javnosti nepoznata prodaja gradske imovine za osam miliona dinara

Nekadašnji predsednik Saveta za budžet i finansije ističe da se u gradskoj kasi pojavio novac od prodaje gradske imovine, što inače nije bilo planirano.

– Pre par godina Državna revizorska institucija je kontrolisala budžet grada Čačka. Jedna od primedbi tada, a što ni danas nije rešeno, je popis imovine koju grad Čačak poseduje. Grad Čačak ne zna, odnosno gradonačelnik i njegovi saradnici i uprave koje vode grad Čačak ne znaju kojom imovinom raspolažu. Šta je to što je imovina grada Čačka, šta je to što je gradu Čačku nepotrebno da bi moglo da se oglasi za prodaju, a šta je to imovina grada Čačka koja može da se upodobi da bude u korist građana. To se i dalje ne zna. Mi nemamo podatke ni o vrednosti imovine grada, niti imamo popis te imovine. Ne znamo čime grad raspolaže. U budžetu koji je bio planiran nije bila predviđena prodaja nekretnina ili neopkretnosti u vlasništvu grada, dakle na toj stavci nisu planirani prihodi. Sada ovim budžetom vidimo da imamo poziciju od oko osam miliona dinara na ime prodatog objekta ili neke druge nepokretnosti za koju mi ne znamo šta je. Javnost ne zna odakle su se pojavile te pare, ko je ugovorio prodaju nepokretnosti i kome je ona prodata. Privrednici i građani Čačka, osim što su uskraćeni za informaciju, ostali su uskraćeni i za mogućnost da možda oni budu kupci. Prva stvar je što mi ne znamo koja je to imovina, a potom, ko na svoju ruku i bez posebnih odluka i uvida javnosti, stavlja u promet gradske nepokretnosti. Postoji opravdana sumnja da su to neki dogovori „ispod žita“. Niko na to nema pravo, jer nešto što je vlasništvo grada Čačka to je vlasništvo svih građana a ne pojedinaca koji zloupotrebljavaju svoje položaje, zaključuje Dragan Vučetić.

Поделите вести

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *