I dalje bez odgovora nadležnih o pomoru ribe u Dičini i Čemernici

I dalje bez odgovora nadležnih o pomoru ribe u Dičini i Čemernici

Savet MZ Preljina najavljuje krivične prijave protiv NN lica zbog pomora ribe i narušavanja životne sredine u Preljini i Prisloinici, kao i slanje uzorka vode na analizu u referentnu evropsku laboratoriju

0

U Preljini je sinoć održan sastanak članova Saveta mesne zajednice s obzirom na to da se još uvek niko od nadležnih nije oglasio u vezi pomora ribe u Dičini i Čemernici. Dr Aleksandar Radojević, zamenik predsednika Saveta mesne zajednice, najavljuje krivične prijave protiv NN lica koja su zagađenjem reka ugrozila zdravlje ljudi i životinja. On kaže da će uzorak vode poslati na ispitivanje u institucije van naše zemlje, s obzirom na to da su rezultati čačanskog Zavoda za javno zdravlje pokazali da voda nije zagađena.

– S obzirom na to da se desio pomor ribe i narušavanje životne sredine u Preljiini i Prislonici, kao i u svim drugim mestima kroz koja protiču zatrovane reke Dičina, Despotovica i Čemernica, održali smo još jedan sastanak Saveta jer smo dobili nikakav odgovor, odnosno odgovor koji nema veze sa našim zahtevom i onim što smo mi postavili kao pitanje. A naše pitanje je bilo ko je zatrovao vodu u Despotovici, a posle nizvodno Dičinu i Čemernicu, šta je to što je zatrovalo vodu, koji je njegov hemijski sastav, šta je sa biološkim činiocima, šta je sa sastavom vode koja je morala biti uzorkovana. Umesto toga, dobili smo od Zavoda za javno zdravlje načelan odgovor da oni redovno kontrolišu pet šest puta kako koju rečicu na našem području i da su tada kontrolisali reku uzvodno od zagađivača, kako su napisali, 50 m iznad stadiona Metalca. A svi znamo da je 50 m iznad stadiona reka još uvek čista, Despotovica je prljava nizvodno od kolektora gradske fekalne kanalizacije gde se kompletna kanalizacija uliva u reku i njom teče dalje sve do Čemernice i Zapadne Morave. Dakle, odgovor na to šta je u tom trenutku bilo u vodi nismo dobili iako smo uredno Zavodu za javno zdravlje podneli zahtev, sa datumom i zavodnim pečatom, u kome smo tražili da se izađe na teren, da se stanovništvu saopšti hemijski i biološki sastav vode, broj uzoraka i mesta gde je uzorkovana voda. Ništa od toga nije urađeno, a ljudi, dok sami nisu shvatili da je voda zatrovana, zalivali su svoje bašte, a neka deca su se verovatno i kupala dok nisu videla da rekom pliva mrtva riba, izjavio je Aleksandar Radojević.

Krivične prijave protiv NN lica

Na konferenciji za novinare, koja će se povodom ovog spornog pitanja održati sutra u Preljini, članovi Saveta MZ izneće sva saznanja do kojih su došli proteklih dana.

– Mi kao zainteresovana strana u svojstvu stanovnika tog područja sutra ćemo obelodaniti sve činjenice i saznanja do kojih smo došli. Podnećemo krivične prijave protiv NN lica koja su ugrozila život i zdravlje domaćih životinja, riba, a posredno i stanovnika tog područja koje koristi tu vodu u razne svrhe.

Uzorke zagađene vode ispitaće evropske laboratorije

– Zavod za javno zdravlje ne želi da uzme uzorke koje mi uzimamo na terenu, a opet ne želi da uzorkuje vodu sa mesta sa kog je prijavljeno zagađenje. Zato sam ja sačuvao uzorke zagađene vode sa Dičine i Despotovice i zajedno sa svojim prijateljima i članovima Saveta MZ poslaću tu vodu na analizu u neku referentnu laboratoriju u Evropi, pa ćemo objaviti te rezultate. Onda ćemo znati šta je bilo u toj vodi kada je otrovana riba u Dičini i Čemernici. Firmi koja se bavi monitoringom ribljeg sveta na ovom području stigli su rezultati kvaliteta vode u Despotovici koji odgovaraju kvalitetu vode u reci Tari. Svako od nas bi verovatno pio vodu sa Tare, pa možda bi nadležne u Zavodu za javno zdravlje trebalo ponuditi vodom sa reka na kojima su uzimali uzorke, zaključuje Radojević.

POSTAVI ODGOVOR