Dr Levajac: Povećana koncentracija čađi u vazduhu uobičajena za zimski period

Dr Levajac: Povećana koncentracija čađi u vazduhu uobičajena za zimski period

Prošlogodišnji rezultati merenja zagađujućih materija u vazduhu na teritoriji Čačka pokazuju da je kvalitet vazduha na zadovoljavajućem nivou. Tokom četiri dana u ovom mesecu zabeležene su vrednosti čađi nešto iznad graničnih, ali to nije neuobičajeno s obzirom na činjenicu da je u toku grejna sezona, kaže dr Milka Levajac

0
Ilustracija

Monitoring kvaliteta vazduha za prošlu godinu je završen. Iako je broj dana merenja u Čačku povećan sa 56 na 85 u toku godine, to ipak nije dovoljno da bi se dobio realan godišnji prosek i zaokružila slika stvarnog stanja vazduha u našem gradu, kaže dr Milka Levajac, načelnica Centra za higijenu i humanu ekologiju čačanskog Zavoda za javno zdravlje. Sagovornica ističe da rezultati merenja kvaliteta vazduha u Čačku, dobijeni iz tri merne stanice a na osnovu ovog broja dana, pokazuju da, generalno, vazduh u našem gradu nije značajnije zagađen.

– Kvalitet vazduha u Čačku se meri na tri merna mesna. U centru grada merna stanica je smeštena u Ustanovi Kosta Novaković, druga je u saobraćajnoj zoni u preduzeću „Putevi Čačak“ u blizini „Rode“, a treća je automatska državna merna stanica Agencije za zaštitu životne sredine koja se nalazi u Institutu za voćarstvo. Redovno se prate zagađujuće materije na ovim mernim mestima. Državna merna stanica vrši merenja u realnom vremenu i daje rezultate za azot-dioksid i ugljen-monoksid. Mi merimo čađ, azot-dioksid, sumpor-dioksid, taložne materije i suspendovane čestice na mernom mestu u centru grada. Kada su u pitanju rezultati za prošlu godinu, monitoring je završen i imamo samo određen broj dana za zagađujuće materije koje prelaze granične vrednosti. To su čađ i azot-dioksid kao i suspendovane čestice većeg prečnika, PM10, koje su u oko 30% merenja tokom godine prelazile granične vrednosti.

Rezultati monitoringa za početak ove godine pokazuju da su, s obzirom na činjenicu da je u toku grejna sezona, čestice čađi u vazduhu nekoliko dana bile nešto iznad graničnih vrednosti, kaže dr Levajac.

– Započeli smo i monitoring za ovu godinu i imamo rezultate zaključno sa 9. januarom. Uvidom u te rezultate možemo reći da, s obzirom na to da je zimski period i da je grejna sezona u toku, imamo već određen broj dana početkom januara da su zagađujuće materije preko granice. U pitanju je čađ. Četiri dana su one bile nešto iznad graničnih vrednosti na oba merna mesta. U svakom slučaju, vazduh u našem gradu nije značajnije zagađen kao što je to slučaj u nekim sredinama u Republici. Međutim, sada je grejna sezona. Upotrebom uglja, drva i drugih manje popularnih goriva dolazi do povećanog čestičnog zagađenja, pa je to jedna uobičajena slika za ovo doba godine u urbanim naseljima kao što je Čačak.

Uzrok povećanog broja čestičnih materija u vazduhu može biti i gust saobraćaj, kaže sagovornica.

– Imamo puno vozila, centar Čačka je opterećen saobraćajem. Na mernom mestu u centru grada nekada se i leti pokazuju veće koncentracije zagađujućih materija. Puno je i radova u našem gradu pa i to utiče na povećano prisustvo čestičnog zagađenja.

Šta su sitnije čestice i koliko su one štetne?

– Te čestice sitnijeg prečnika od 2.5 mikrona su jako bitne kada je u pitanju zdravlje. One prodiru u disajne organe odnosno u pluća i u krvotok i mogu dovesti do narušavanja zdravlja kod osetljivijih grupa odnosno građana koji imaju oboljenja disajnih organa, kardiovaskularnog sistema, kod male dece, starijih osoba, trudnica. Veće čestice prečnika 10 mikrona su pokazatelj stanja kvaliteta vazduha u životnoj sredini na određenom području i one dobrim delom, do 70%, sadrže i ove sitnije čestice koje mogu dovesti do ugrožavanja zdravlja ali su i indikator kvaliteta životne sredine. One u sebi mogu da sadrže i čestice čađi i svih drugih čvrstih komponenti, kao i polen u letnjem periodu.

Planovi za proširenje monitoringa vazduha

Iako rezultati pokazuju da je kvalitet vazduha na teritoriji Čačka generalno zadovoljavajuć, 85 dana merenja čestica PM10 ipak nije dovoljan za kompletnu sliku stanja vazduha u našem gradu, kaže dr Levajac i izražava nadu da će se taj broj povećati tako da obuhvati celu godinu.

– Bilo bi poželjno da se kvalitet vazduha meri preko cele godine i stoga se nadamo da ćemo ga proširiti na preko 280 dana da bismo mogli da kažemo kolike su prosečne godišnje koncentracije radi preduzimanja mera na poboljšanju kvaliteta vazduha. Postoji dobra volja i u slučaju da se obezbede sredstva za obimnija merenja, to planiramo da sprovedemo u dogovoru sa lokalnom samoupravom.

POSTAVI ODGOVOR